ביטוח לאומי – מבוא

מאמרים חדשים

ארכיון
ספטמבר 2021
ב ג ד ה ו ש א
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Happy mobile woman in blue shirt leaning by office furniture while making selfie or scrolling in smartphone at break

ביטוח לאומי – מבוא

כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה חייב להיות מבוטח ולשלם דמי ביטוח (ביטוח לאומי + דמי בריאות) וכן מחויב להיות חבר באחת מקופות החולים.

הגדרות

שכר ממוצע במשק – נתון הנקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; החל מחודש ינואר 2020 השכר הממוצע במשק הוא 10,551 ₪.

שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי – תשלום המחושב על השכר שעד גובה של 60% מהשכר הממוצע במשק, דהיינו – עד שכר של 6,331 ₪ לחודש.

שיעור מלא של דמי ביטוח לאומי חלק השכר העולה על השיעור המופחת של 6,331 ₪ בחודש (60% מהשכר הממוצע במשק, כמפורט לעיל) ועד להכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח.

הכנסה מירבית – לגבי תשלום דמי הביטוח קיימת תקרת הכנסה. אם הכנסות המבוטח עולות על התקרה, הוא ישלם דמי ביטוח עד לסכום התקרה. השכר המקסימלי שיבוטח הינו  44,020 ₪ לחודש. בגין כל הכנסה מעבר לכך, לא יבוצע חישוב של דמי ביטוח חייבים.

גיל פרישה – הגיל שבו זכאי מבוטח לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) בהתאם למבחן הכנסות: 67 לגבר ו-62 לאישה (בהתאם לטבלאות שבחוק גיל פרישה).

הגדרות לעניין מענק פרישה לעניין דמי ביטוח לאומי – סוגי מענקים הפטורים מתשלום דמי ביטוח

 1. פיצויי פיטורים – פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. למען הסר ספק, גם החלק הפטור ממס וגם החלק החייב במס לפי סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה – פטורים מדמי ביטוח לאומי.
 2. פדיון חופשה – פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות (יש להבחין בין תשלום עבור ימי חופשה אשר משולמים לעובד במהלך קיומם של יחסי עובד-מעסיק – אשר חייב בדמי ביטוח, ובין פדיון חופשה המשולם בסיום יחסי עובד-מעסיק ואינו חייב בדמי ביטוח).
 3. פיצוי בגין אי-הודעה מוקדמת – פיצוי בשל אי-הודעה מוקדמת שניתן לעובד לתקופה העולה על מכסת הימים המנויה בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001.
 4. פדיון ימי מחלה בסיום יחסי עובד מעסיק.
 5. מענק הסתגלות.

הסכום הבסיסי

הסכום אשר לפיו מחושבות הגמלאות בהתאם לפרק המתאים בחוק הביטוח הלאומי.

סכום בסיסי 1 (נכון לשנת 2020 – 8,915 ₪):

 • מענק לידה ודמי לידה המשתלמים לפי הוראות סימנים ב' ו-ג' בפרק ג';
 • דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, המשתלמים לפי הוראות סימנים ד', ה' ו-ח' בפרק ה';
 • דמי תאונה המשתלמים לפי הוראת פרק ו';
 • קצבת נכות המשתלמת לפי הוראת סימן ג' בפרק ט';
 • מענק ליתום המשתלם לפי הוראות סימן ד' בפרק י"א;
 • תגמול למתנדב המשתלם לפי הוראות פרק י"ג;
 • מענק פטירה המשתלם לפי הוראות סימן ב' בפרק י"ד;
 • גמלאות המשתלמות מכוח ההסכם בדבר גמלת ניידות לפי הוראות סעיף 9;
 • גמלה לשמירת הריון.

סכום בסיסי 2:

 • לעניין קצבת הילדים המשתלמת לפי הוראות סימן ב' בפרק ד' בחוק הביטוח הלאומי:

בעד הילד הראשון והחמישי ואילך במניין ילדיו של ההורה………… 152 ₪.

בעד הילד השני, השלישי והרביעי שבמניין ילדיו של ההורה……… 192 ₪.

 • לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, או תוספת כאמור בסעיף 68(ג) 142 ₪.

סכום בסיסי 3 (נכון לשנת 2020 – 8,804 ₪):

מתייחס לעדכון קצבאות אחרות ולחישוב ההכנסה המירבית לגביית דמי ביטוח.

עוד מאמרים בנושא ביטוח לאומי…

ביטוח לאומי

תגמולי מילואים

דיווח על תקופות השירות תגמול מילואים משולם למי ששירת שירות מילואים כחוק או שירות חצי-יומי או שהיה באימון על-פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, וכן

קרא עוד »
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
דילוג לתוכן