הנחת יישובי ספר / פיתוח

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

Business people discussing ideas in office lobby

הנחת יישובי ספר / פיתוח

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

המדינה נותנת הטבת מס לתושבים המתגוררים בישובים מסוימים המפורטים בחוזרי מס הכנסה ובחקיקה.

הסיבות למתן ההטבות הינן שונות, למשל: סיבות ביטחוניות או עידוד התיישבות במקומות שונים. לעובדים המתגוררים ביישובים אלו ניתנת הנחה במס. יש מקרים שבהם סכום הזיכוי גבוה יותר מהמס המחושב והתוצאה הינה שכלל לא משולם מס.

לכל יישוב יש אחוז זיכוי ותקרה שונה (בהתאם לטבלאות מס הכנסה).

כדי שעובד יקבל את הזיכוי המגיע לו, עליו להתגורר ביישוב לפחות 12 חודשים; לאחר שישלים 12 חודשי מגורים ביישוב הוא יקבל זיכוי רטרואקטיבי.

לידיעה, מרכז החיים של התושב צריך להיות ביישוב. לא מספיק שתהיה לו דירה ביישוב אלא עליו להוכיח שהוא גר שם, ולמשל שילדיו לומדים שם.

סכום הזיכוי יינתן באופן יחסי לתקופת המגורים ביישוב בשנת מס הנדונה. זיכוי המס ניתן לפי מקום המגורים – תושבות, ולא לפי היישוב בו נמצא מקום העבודה.

אופן החישוב:

הכנסה חייבת או תקרת ישוב (הנמוך מביניהם)

X  אחוז הזיכוי בהתאם ליישוב X   חודשי מגורים חלקי 12 (חודשים בשנה)= סכום  הזיכוי

 

זיכוי לכוחות הביטחון

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

על פי סעיף 11(ג) לפקודה, ניתן זיכוי ממס בשיעור 5% לאיש כוחות הביטחון (חייל בשירות קבע, שוטר, סוהר, עובד השב"כ ועובד המוסד למודיעין), על משכורתו הכוללת תוספת רמת פעילות א' ("משכורת מיוחדת") כהגדרתה בסעיף 11(ג) לפקודת מס הכנסה, וזאת עד לתקרה האמורה בתקנות.

תנאי סף: תוספת פעילות רמה א' ניתנה במשך 3 חודשים רצופים לפחות.

זיכוי בסך 5% יינתן בגין המרכיב של תוספת הפעילות בלבד ולא מכלל השכר.

הערה: עובד שזכאי גם להנחת יישובי ספר וגם לזיכוי כוחות הביטחון לא יוכל לקבל את שניהם, ויקבל את הגבוה מבניהם בלבד.

עוד מאמרים בנושא…

תגיות תוכן

דילוג לתוכן