טפסים בביטוח לאומי

מאמרים חדשים
שאול לחמן (14)

טפסים בביטוח לאומי

 

טופס 100 – פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד; מטרתו לבדוק את הניכויים והחזרת ניכויים עודפים. כל עובד, לצורך תיאום, רשאי לבקש ממעסיקו את הטופס עם פירוט שכר עד 7 שנים אחורה.

טופס 102 – דיווח המעסיק לביטוח לאומי על סך המשכורות, הניכויים וההפרשים שבוצעו עבור העובדים; התשלום והדיווח יבוצעו עד ה-15 לחודש.

טופס 103 – טופס לעובד שכיר המועסק על ידי מספר מעסיקים; ימולא בתחילת העבודה ובתחילת כל שנת מס.

טופס 126 – דוח תקופתי על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת. הדיווח הוא מקוון ונעשה בשלושה מועדים:

  • עד 18.7 בכל שנה – עבור חודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
  • עד 18.1 בכל שנה – עבור חודשים ינואר-דצמבר של השנה הקודמת.
  • עד 30.4 בכל שנה – לגבי שנת המס שקדמה לה.

טופס 211 – טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה מעבודה.

טופס 250 – טופס שימלא מעסיק לדיווח על תאונת עבודה לצורך מתן עזרה רפואית לעובד שכיר.

טופס 501 – טופס לתביעת מעסיק להחזר תגמול מילואים ששולם על ידו לעובד.

טופס 644 – הצהרת עובד למעסיק משני לצורך ביצוע תיאום דמי ביטוח על ידי המעסיק המשני – עבור עובד שכיר שעובד בשני מקומות עבודה, משלם הפנסיה – עבור מקבל פנסיה שהינו העובד שכיר במקום אחר, או בעבור מקבל פנסיה משני.

טופס 652 – טופס דיווח על מבוטחים המסווגים כשכירים על פי "צו סיווג מעסיקים".

טופס 752 – בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית.

טופס 753 – טופס לתיאום דמי ביטוח לשכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת מכמה מקורות, שהכנסתם החודשית עולה על ההכנסה המירבית. 

טופס 1503 – שאלון לבדיקת יחסי עובד-מעסיק לצורך בדיקת זכאות לדמי אבטלה או למענק חייל משוחרר (המעביד ממלא את הטופס).

טופס 1514 – אישור מעסיק על תקופת העסקה, השכר וסיבת הפסקת העבודה של התובע לדמי אבטלה.

טופס 5520 – אישור המעסיק על העסקת עובד יומי.

עוד מאמרים

מאמרים

בחירות 2021

נושא התשלום ביום הבחירות הפך להיות רלוונטי במיוחד בשנתיים האחרונות בעקבות ריבוי מערכות הבחירות. במאמר זה נדון בסוגיות העולות מנושא זה ובהוראות החוק והפסיקה הרלוונטיים

קרא עוד »
דיני עבודה

הזכות לשכר עבודה

עובדים זכאים לשכר בעד כל תקופת העבודה, לרבות: תקופת ההכשרה, תקופת ניסיון, השתלמות, או זמן אחר שעליהם להימצא במקום העבודה לפי דרישת המעסיק.

קרא עוד »

תגיות תוכן

דילוג לתוכן