טפסים בביטוח לאומי

מאמרים חדשים
שאול לחמן (14)

טפסים בביטוח לאומי

 

טופס 100 – פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד; מטרתו לבדוק את הניכויים והחזרת ניכויים עודפים. כל עובד, לצורך תיאום, רשאי לבקש ממעסיקו את הטופס עם פירוט שכר עד 7 שנים אחורה.

טופס 102 – דיווח המעסיק לביטוח לאומי על סך המשכורות, הניכויים וההפרשים שבוצעו עבור העובדים; התשלום והדיווח יבוצעו עד ה-15 לחודש.

טופס 103 – טופס לעובד שכיר המועסק על ידי מספר מעסיקים; ימולא בתחילת העבודה ובתחילת כל שנת מס.

טופס 126 – דוח תקופתי על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת. הדיווח הוא מקוון ונעשה בשלושה מועדים:

  • עד 18.7 בכל שנה – עבור חודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
  • עד 18.1 בכל שנה – עבור חודשים ינואר-דצמבר של השנה הקודמת.
  • עד 30.4 בכל שנה – לגבי שנת המס שקדמה לה.

טופס 211 – טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה מעבודה.

טופס 250 – טופס שימלא מעסיק לדיווח על תאונת עבודה לצורך מתן עזרה רפואית לעובד שכיר.

טופס 501 – טופס לתביעת מעסיק להחזר תגמול מילואים ששולם על ידו לעובד.

טופס 644 – הצהרת עובד למעסיק משני לצורך ביצוע תיאום דמי ביטוח על ידי המעסיק המשני – עבור עובד שכיר שעובד בשני מקומות עבודה, משלם הפנסיה – עבור מקבל פנסיה שהינו העובד שכיר במקום אחר, או בעבור מקבל פנסיה משני.

טופס 652 – טופס דיווח על מבוטחים המסווגים כשכירים על פי "צו סיווג מעסיקים".

טופס 752 – בקשה להחזר דמי ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית.

טופס 753 – טופס לתיאום דמי ביטוח לשכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת מכמה מקורות, שהכנסתם החודשית עולה על ההכנסה המירבית. 

טופס 1503 – שאלון לבדיקת יחסי עובד-מעסיק לצורך בדיקת זכאות לדמי אבטלה או למענק חייל משוחרר (המעביד ממלא את הטופס).

טופס 1514 – אישור מעסיק על תקופת העסקה, השכר וסיבת הפסקת העבודה של התובע לדמי אבטלה.

טופס 5520 – אישור המעסיק על העסקת עובד יומי.

עוד מאמרים

דיני עבודה

מניעת אפליה בעבודה

אפליה אסורה בעולם העבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גיל, הריון, טיפולי פוריות, הורות, טיפולי הפריה חוץ גופית, גזע,

קרא עוד »
זכויות עובדים

חקיקת השוויון

חקיקת השיוויון כוללת את חוק מידע גנטי, תשס"א-2000, סעיף 29 וכן את חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 ואת החוקים המפורטים בתוספת לחוק זה.

קרא עוד »
פרסומים

היתרים להעסקה בשעות נוספות

היתר כללי להעסקה בשעות נוספות לכלל העובדים (י"פ 1977, שנת 1974). היתר כללי זה בוטל ביום ה – 19.3.2018. העסקה בשעות נוספות במפעלים שבהם עובדים שבוע

קרא עוד »
זכויות עובדים

שעות עבודה ושעות נוספות

שעות עבודה הוא פרק הזמן שבו עומדים העובדים לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות שהעובדים זכאים להן להחלפת כוח, בין אם במקום העבודה עצמו או במקום אחר שהעובדים נדרשים להימצא

קרא עוד »

תגיות תוכן

דילוג לתוכן