מועדי הפקדה לקופות גמל

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

The office staff is working in the office.

מועדי הפקדה לקופות גמל

המעסיק מחויב להעביר את חלק העובד ואת חלק המעסיק לקופות הגמל במועדים הקבועים לכך בחוק.

תקנה 20 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 קובעת את מועדי העברת הכספים לקופות, כדלקמן:

"קופת גמל תקבל מהמעבידים רק סכומים כמפורט בתקנה 19(א), התשלומים יתקבלו במזומנים בלבד ולא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן – מועד התשלום):

(1) שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;

(2) חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד".

בהתאם להוראות התקנות, המועד להעברה הוא המוקדם מבין השניים:

תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום השכר – יום עסקים אינו כולל ימי שישי, שבת, ערב חג וחג; יום תשלום המשכורת לא נחשב יום לצורך הספירה, כך שמדובר ב-7 ימי עסקים שלאחר יום תשלום המשכורת (למרות שבפקודת מס הכנסה רשום בצורה אחרת).

או

ב-15 לחודש מתום החודש בעדו שולמה המשכורת.

דוגמה: שכר אפריל 2020 שולם ב-9/5/2020 – יש להעביר את התשלום לקופה בתוך 7 ימי עסקים או עד ה-15/5/2020, המוקדם מביניהם.

עוד מאמרים בנושא…

תגיות תוכן

דילוג לתוכן