מענק עקב מוות

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

Designer at work in office. Man drawing in note pad

מענק עקב מוות

כשעובד נפטר, יורשיו מקבלים את הפיצויים (בהתאם לסדר ירושה על פי דין או בהתאם לצוואה).

לעניין חישוב הפטור ששניתן ממס במקרה של מענק עקב מוות, תקרת הפטור תהיה גבוהה יותר (24,840 ₪) והמשכורת האחרונה תהיה תוכפל בשניים.

נוסחה לחישוב הפטור:

  1. משכורת קובעת לפיצויים x 2 או 24,840 ₪ (תקרת הפטור).
  2. הנמוך מביניהם x שנות הותק = מענק פטור עקב מוות.

המשכורת הקובעת לעניין חישוב גובה הפטור במענק עקב מוות הינה משכורת ללא שווי רכב וללא החזר הוצאות [ראה לכך תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד 1964, סעיף (2) להגדרת משכורת].

עוד מאמרים בנושא…

תגיות תוכן

דילוג לתוכן