ניכוי מס מסכום בלתי קבוע

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

מיכפל ידע (4)

ניכוי מס מסכום בלתי קבוע

תקנה 4 לתקנות מס הכנסה
(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

מדובר בתשלום חד פעמי או לא תדיר שמשולם בנוסף לשכר הרגיל, כגון: בונוס שנתי, משכורת 13, מענק שנתי, פדיון חופשה, דמי הבראה שנתיים, ביגוד, החלק החייב במס ממענק פרישה וכו'.

לצורך חישוב מס על הסכום בלבד:

  1. נחשב את המס נטו על השכר ללא התקבול החד-פעמי.
  2. לאחר מכן נחלק את התקבול החד-הפעמי ב-12, נחבר אותו למשכורת ונחשב את המס נטו.
  3. נמצא את הפרש המס בין סעיף 2 לסעיף 1 ונכפול ב-12.

ניכוי מס מעובד יומי

עובד יומי הוא מי שעובד פחות מ-18 ימים בחודש ולא פחות מ-8 שעות בשבוע. עובד יומי לא חייב למלא טופס 101. אופן חישוב הניכוי:

  1.  מכפילים את השכר היומי ב-25.
  2. מחשבים את המס ברוטו לפי מדרגות המס בהתאם למשכורת בסעיף א, כולל זיכויים.
  3. מחלקים את המס ב-25 ומנכים משכר יום העבודה.

עוד מאמרים בנושא…

תגיות תוכן

דילוג לתוכן