פטור לנכה

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

Man in office

פטור לנכה

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

משמעותו של פטור ממס הכנסה היא, שהאדם לא חייב בתשלום מס עד לסכום מסוים.

כשיש פטור מקזזים מההכנסה החייבת במס את ההכנסות הפטורות ממס, מפחיתים ניכויים אישיים ומגיעים להכנסה החייבת. לאחר מכן, מסך ההכנסה החייבת – מפחיתים את נקודות הזיכוי והזיכויים וכך מגיעים לסכום המס לתשלום.

אופן החישוב

 • הכנסה כוללת
  (הפחתה של הפטורים)
  (הפחתה של ניכויים אישיים)
  = ההכנסה החייבת במס
 • הכנסה חייבת במס (לאחר הפחתת פטורים וניכויים)
  חישוב מס מחושב (לפי מדרגות המס)
  (הפחתת נקודות זיכוי)
  (הפחתת זיכויים שונים)
  = שכר נטו לפני ניכויים אישיים

לצורך חישוב פטור של נכה, יש להבחין בין הכנסה מיגיעה אישית לבין הכנסה שאינה מיגיעה אישית:

 1. הכנסה מיגיעה אישית מוגדרת בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה והיא כוללת, בין היתר, משכורת, עסק, קצבה.
 2. הכנסה שאינה מיגיעה אישית היא הכנסה שלא נובעת מעבודה, כמו למשל שכר דירה, הימורים, ריבית/דיבידנד, רווח הון.

הפטור של הנכה מהווה הטבה גדולה כאשר מדובר בהכנסות מיגיעה אישית לעומת פטור נמוך להכנסה מיגיעה שאינה אישית. מטרת הפטור היא לעודד נכים לצאת לעבודה, ולכן הפטור להכנסה מיגיעה אישית גבוה יותר.

הזכאים לפטור:

 1. נכה 100%.
 2. עיוור.
 3. נכה 90% בחישוב משוקלל – נכה הסובל ממספר נכויות, ולא מפגיעה אחת באזור מסוים.

תקופת הנכות

הנכות יכולה להיקבע לתקופה מסוימת, ולא בהכרח לצמיתות. חישוב הפטור נעשה לפי מספר ימים.

 • נכות עד 184 ימים: אין פטור.
 • נכות מ-185 ימים ועד 364 ימים: "פטור מופחת", תקופתי – 74,040 ש"ח.
 • נכות למשך 365 ימים ומעלה: "פטור גדול", שנתי – 618,000 ש"ח.

הפטור המופחת ניתן להכנסות מיגיעה אישית ולהכנסות שלא מיגיעה אישית, וניתן לשלב ביניהן. הפטור הגדול ניתן רק עבור הכנסות מיגיעה אישית.

אופן חישוב הפטור ה"גדול" (שניתן עבור הכנסה מיגיעה אישית בלבד)

בדיקות סף:

 1. עיוור/נכה 100%.
 2. תקופת הנכות הכללית – מעל 365 ימים.
 3. בדיקה: מספר ימי הנכות בשנת המס.

נוסחת החישוב: 

(1) יש לבחור את הנמוך מבין: תקרה (618,000 ₪) או הכנסה (מיגיעה אישית בלבד).

 (2)

הסכום הנמוך מבין התקרה או ההכנסה

x

מספר ימי הנכות בשנת המס

365

 

(3) התוצאה שמתקבלת הינה הסכום בפטור ממס בשל הנכות.

אופן חישוב הפטור ה"מופחת" (שניתן עבור הכנסה שאינה מיגיעה אישית בלבד או הכנסה מיגיעה אישית לתקופת נכות של 185-364 ימים).

הבדיקות:

 1. עיוור/נכה 100%;
 2. תקופת הנכות הכללית – נכות מ-185 ימים עד 364 ימים;
 3. בדיקה: מספר ימי הנכות בשנת המס.

נוסחת החישוב:

 (1)

סכום ההכנסות

x

מספר ימי הנכות בשנת המס

365


(2) את התוצאה שמתקבלת משווים לתקרת הפטור שהיא 74,040 ₪.

(3) סכום הפטור יהא: הנמוך מבין התקרה 74,040 ₪ או תוצאה שלב 1.

בפטור המופחת יש שוני. הפטור הוא תקופתי, כלומר אין חלק יחסי עליו. אם תקופת הנכות הייתה, נניח, 11 חודשים, עדיין מגיע לנכה פטור של 74,040 ש"ח; גם אם היה נכה במשך 7 חודשים הוא יקבל פטור של 74,040 ש"ח. ייתכן שחלק מהחודשים יהיו בשנת מס אחת וחלק בשנת מס אחרת. העובד רשאי להחליט איך לחלק את הפטור.

עוד מאמרים בנושא…

תגיות תוכן

דילוג לתוכן