פטור ממס לקצבה

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

Young secretary sitting at the table and using laptop with manager working in the background at office

פטור ממס לקצבה

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה מעניק פטור לקצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

הזכאים לפטור הם:

  • מי שהגיע לגיל פרישה (גבר – 67, אישה – 62, ומשתנה בהתאם לתאריך לידתה של האישה)

או

  • אדם שפרש מעבודתו בשל נכות קבועה של 75% או יותר.

הפטור הינו קבוע ומחושב בהתאם לנתונים הקבועים בתקנה שהם 52% מ-8,510 ש"ח:

8,510 ש"ח x 52% = 4,425.20 ₪

 

עוד מאמרים בנושא…

תגיות תוכן

דילוג לתוכן