דף הבית » דיני עבודה » קצובת הבראה (דמי הבראה)

מאמרים חדשים

ארכיון
אוגוסט 2022
ב ג ד ה ו ש א
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

קצובת הבראה (דמי הבראה)

קצובת הבראה היא תשלום שהמעסיקים נדרשים לשלם לעובדים בעלי ותק של שנה או יותר בעבודה.

סכום קצובת ההבראה תלוי בוותק של העובדים ובענפי המשק שבהם הם מועסקים. קצובת ההבראה משולמת בדרך כלל אחת לשנה.

הזכות לקצובת הבראה

​ככלל, עובדים שהשלימו שנת עבודה אצל מעסיק, זכאים לקצובת הבראה. כך קובע הסכם קיבוצי כללי בדבר קצובת הבראה החל על מרבית העובדים במגזר הפרטי.

ההסכם הקיבוצי הכללי לא חל על עובדים הזכאים לקצובת הבראה גבוהה יותר לפי הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי החל בענף המשק שבו הם מועסקים, כגון: עובדי השירות הציבורי.

הזכות לקצובת הבראה אינה מותנית בכך שהעובד שהה בפועל בבית מלון או בבית הבראה.

חישוב קצובת ההבראה

קצובת ההבראה שלה זכאים העובדים מחושבת בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי, לפי שני אלה:

1. סכום דמי ההבראה ליום

סכום זה נקבע בהסכם הקיבוצי הכללי, והוא מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן. להלן סכום דמי ההבראה ליום, החל על מרבית העובדים במגזר הפרטי: 

 • החל משנת 2014 – 378.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2013 – 374.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2012 – 371.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2011 – 365.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2010 – 351.00 ש”ח ליום

שימו לב – בענפי משק מסוימים, זכאים עובדים לקצובת הבראה מוגדלת.

2. מספר ימי זכאות לפי ותק במקום העבודה

מספר הימים מחושב בהתאם לוותק של העובדים במקום העבודה, כמפורט בטבלה שלהלן:

 
שנות הוותק במקום​​ העבודהימי דמי הבראה
שנה5
2 עד 36
4 עד 107
11 עד 158
16 עד 199
20 שנים ויותר10


הערות:

 • בענפי משק מסוימים, מספר הימים שעבורם זכאים העובדים לדמי הבראה שונה מהמצוין לעיל. 
 • בחישוב הוותק בעבודה שלפיו מחושבת קצובת ההבראה, מובאת בחשבון גם תקופת חופשת לידה.
 • עובדים שהועסקו במקום עבודה באמצעות קבלן כח אדם, וממשיכים לעבוד אצל אותו מעסיק בפועל גם לאחר שחדלו להיות מועסקים על ידי אותו קבלן כח אדם, זכאים לקצובת הבראה בהתאם לוותק העבודה אצל המעסיק בפועל. 

קצובת הבראה חלקית – לפי ההסכם הקיבוצי הכללי

מי זכאי לקצובת הבראה חלקית?

 • עובדים המועסקים במשרה חלקית זכאים לחלק יחסי של קצובת ההבראה, לפי חלקיות המשרה.
 • עובדים שבמהלך שנת העבודה, עבדו רק בחלק מהזמן, כגון: עובדים ששהו בחלק מהשנה בחופשה ללא תשלום, זכאים בעד אותה שנה לחלק יחסי של קצובת ההבראה לפי החלק היחסי של תקופת העבודה במהלך אותה שנת עבודה.

דוגמאות:

 • עובד שהועסק במקום עבודה בחצי משרה למשך שנתיים – זכאי לדמי הבראה בעד 5.5 ימים (2.5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו-3 ימים עבור שנת העבודה השנייה). 
 • עובדת שהועסקה במקום עבודה במשרה מלאה במשך שנתיים, ושהתה בחופשה ללא תשלום במשך 3 חודשים בשנת העבודה השנייה – זכאית לדמי הבראה בעד 9.5 ימים (5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו-4.5 ימים עבור תשעת חודשי העבודה שבשנת העבודה השנייה).

קצובת הבראה מוגדלת

מי זכאי לקצובת הבראה מוגדלת? 

לקצובת הבראה מוגדלת, זכאים עובדים המועסקים בענפי משק מסוימים, כגון: עובדי השירות הציבורי, מלצרים ועובדי אולמות וגני אירועים, או עובדים המועסקים בענפי השמירה, והאבטחה. כך נקבע בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה

להלן דוגמאות לקצובת הבראה החלה על עובדים בענפי משק מסוימים:

סכום דמי הבראה ליום:

378 ₪ החל משנת 2014

ימי דמי הבראה:

 • בשנה הראשונה – 5 ימים
 • מהשנה השנייה עד החמישית – 7 ימים
 • החל מהשנה השישית – 10 ימים

לפי צו הרחבה בענף אולמות וגני אירועים בישראל שפורסם בתאריך 13.3.2008

סכום דמי הבראה ליום:

427 ₪ החל מ-1.10.2014

ימי דמי הבראה:

 • בשלוש השנים הראשונה – 7 ימים
 • מהשנה הרביעית עד העשירית – 9 ימים
 • מהשנה ה-11 עד השנה ה-15 – 10 ימים
 • מהשנה ה-16 עד השנה ה-19 – 11 ימים
 • מהשנה ה-20 עד השנה ה-24 – 12 ימים
 • מהשנה ה-25 – 13 ימים

לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע”ג-2013 ולפי צו הרחבה בענף השמירה שפורסם בתאריך 2.10.2014

סכום דמי הבראה ליום:

423 ₪ מיום 1.7.2014

ימי דמי הבראה:

 • בשלוש השנים הראשונה – 7 ימים
 • מהשנה הרביעית עד העשירית – 9 ימים
 • מהשנה ה-11 עד השנה ה-15 – 10 ימים
 • מהשנה ה-16 עד השנה ה-19 – 11 ימים
 • מהשנה ה-20 עד השנה ה-24 – 12 ימים
 • מהשנה ה-25 – 13 ימים

לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע”ג-2013 ולפי צו הרחבה בענף הניקיון שפורסם בתאריך 5.2.2014

מועד תשלום קצובת הבראה

תשלום חד פעמי או תשלום בחלקים

קצובת ההבראה משולמת בדרך כלל אחת לשנה, בחודשי הקיץ. אך ניתן גם לשלמה בשיעורים עם תשלום השכר החודשי במהלך השנה, אם כך נקבע בהסכם העבודה שבין המעסיק והעובד.

הצגת דמי הבראה בתלוש השכר

על המעסיקים לציין בתלוש השכר את הסכום ששולם לעובדים כקצובת ההבראה, בין אם הקצובה משולמת כסכום שנתי כולל או בנוסף לשכר החודשי במהלך השנה. 

מימון נופש במקום תשלום קצובת הבראה

מעסיקים רשאים לשלם את קצובת ההבראה בדרך של מימון נופש לעובדים, ואולם זאת רק בתנאי שהמעסיקים הודיעו על כך מראש לעובדים, והעובדים הסכימו לכך. במקרה זה, אם עלות הנופש שמומן על ידי המעסיקים, נמוכה מגובה קצובת ההבראה שהעובדים זכאים לה, על המעסיקים לשלם לעובד את ההפרש.

עוד מאמרים בנושא…

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

העלאת דמי הבראה במגזר הפרטי

בשבוע האחרון חתמו ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי על הסכם קיבוצי חדש, לפיו יעודכן תעריף דמי ההבראה ל-400 ₪ ליום (עליה מ- 378 ₪ כפי שקבוע

קרא עוד »
חדשות האתר

עדכוני פסיקה וחקיקה יוני 2022

לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף. פוסטים קשורים לנושא: עדכוני פסיקה וחקיקה אפריל 2022 עדכוני פסיקה וחקיקה חודש ינואר איסור עבודת עובדת במהלך

קרא עוד »
דיני עבודה

דמי הבראה

תוכן עניינים בהתאם להסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה וצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז – 1957

קרא עוד »
דיני עבודה

קצובת הבראה (דמי הבראה)

קצובת הבראה היא תשלום שהמעסיקים נדרשים לשלם לעובדים בעלי ותק של שנה או יותר בעבודה. סכום קצובת ההבראה תלוי בוותק של העובדים ובענפי המשק שבהם

קרא עוד »
בקרת שכר - דיני עבודה
בלוג

דיני עבודה שחשוב להכיר

החוק הישראלי מתקדם מאד ובפרט בכל מה שקשור בדיני עבודה. דיני העבודה בישראל נחשבים למובילים בתחום זה בעולם והם כוללים מגון תרחישים ומתייחסים לאוכלוסיות שונות

קרא עוד »
בקרת שכר - דמי הבראה
בלוג

דמי הבראה

לקראת חודשי הקיץ, בהם משולמים לרוב דמי הבראה לעובדים, ריכזנו עבורכם את המידע בנושא הזכאות לתשלום דמי הבראה, גובה התשלום, כיצד מבוצע החישוב, מהו מועד

קרא עוד »
עדכונים חודש יוני
ניוזלטר חודשי

עדכוני פסיקה וחקיקה חודש יוני

לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף. פוסטים קשורים לנושא: עדכוני פסיקה וחקיקה חודש אוקטובר עדכוני פסיקה וחקיקה חודש דצמבר עדכוני פסיקה וחקיקה אוקטובר

קרא עוד »
דילוג לתוכן