שווי טלפון נייד

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

Succeful business partners brainstorming in office

שווי טלפון נייד

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002

כאשר העובד מקבל טלפון השייך למעסיק, והמעסיק הוא שמשלם את חשבון הטלפון, נחייב את העובד בשווי טלפון נייד (רט"ן, לפי השם הקבוע בתקנות).

אם הטלפון שייך לעובד והמעסיק משתתף באחזקתו, אז מדובר באחזקת טלפון ולא בשווי טלפון.

השווי יחושב בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002, באופן הבא:

שווי רט"ן = סכום החשבון החודשי לחלק ל-2 או 105 ש"ח, הנמוך מביניהם, בניכוי השתתפות העובד 

בכל מקרה, העובד לא יחויב בשווי גבוה מ-105 ש"ח.

  • סכום החשבון החודשי לא כולל את עלות המכשיר (כי מכשיר הטלפון לא שייך לעובד ולכן לא צריך לבוא על חשבון העובד) וכן כולל מע"מ.
  • טלפון שניתן להתקשר ממנו למקום העבודה בלבד, למשל רק למנכ"ל, למזכירות וכו' – לא יחויב בשווי מס.
  • אם העובד מקבל שני מכשירי טלפון ניידים: החישוב ייעשה עבור כל אחד מהמכשירים בנפרד, בהתאם לתקנות.
  • שווי רט"ן מתווסף ל"שכר ברוטו למס" ולא נוסף לחישוב "שכר נטו".
  • גם אם המכשיר מוחזר בסוף יום העבודה – עדיין נדרש חישוב שווי רט"ן, מכיוון שאין מניעה שהעובד יעשה שימוש פרטי במכשיר במהלך יום העבודה.

עוד מאמרים בנושא…

תגיות תוכן

דילוג לתוכן