תוקף הוראת השעה בדבר תשלום דמי בידוד לעובדים

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

Designer at work in office. Man drawing in note pad

תוקף הוראת השעה בדבר תשלום דמי בידוד לעובדים

תגיות תוכן

דילוג לתוכן