הגשת דוחות על ניצול היתר להעסקה במנוחה השבועית

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

Data chart and calculator

הגשת דוחות על ניצול היתר להעסקה במנוחה השבועית

שירות זה מאפשר למעסיקים שקיבלו היתר להעסקת עובדים במנוחה השבועית, להגיש דיווח תקופתי על אופן ניצול ההיתר.

מי צריך להגיש דיווח על ניצול היתר

מעסיקים שקיבלו היתר להעסקת עובדים במנוחה השבועית, נדרשים לדווח באופן תקופתי על אופן ניצול ההיתר.

מה צריכים לפרט בדיווח

  • דוח ניצול ההיתר צריך לכלול פירוט לגבי כמות המועסקים במהלך המנוחה השבועית, לגבי כל מועד מנוחה בנפרד.
  • דוח ניצול ההיתר אינו צריך לכלול פירוט של שמות המועסקים, אלא רק את מספר המועסקים בכל סיווג מקצועי שנכלל בהיתר.

השירות ניתן ללא עלות

מתי צריכים להגיש את הדיווח

יש להגיש את הדיווחים בשני מועדים:

  • דוח ניצול היתר על העסקה בחודשים מרץ עד אוגוסט – יש להגיש עד 30 בספטמבר באותה שנה.
  • דוח ניצול היתר על העסקה בחודשים ספטמבר עד פברואר – יש להגיש עד 30 במרץ באותה שנה.

לתשומת ליבכם

  • אי משלוח דוחות ניצול היתר במועד, עלול לגרום לשלילה או לאי-חידוש של ההיתר.
  • יש לשלוח את הדוחות באופן סדיר, גם אם ההיתר לא נוצל.

איך מגישים את הדיווח

יש למלא את הדוח באופן ממוחשב, בטופס פורמט כללי להגשת דוחות ניצול, ולהגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: hasdara.util@labor.gov.il.

עוד מאמרים

זכויות עובדים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

קרא עוד »

תגיות תוכן

דילוג לתוכן