חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
דף הבית » בודק שכר מוסמך

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011.מקנה למשרד התמ"ת סמכויות הטלת קנסות ועיצומים ביחס למעסיקים בתחום דיני העבודה.

האכיפה מתבצעת בתחום העיצומים הכספיים ובתחום המישור הפלילי של נושאי משרה בשכר העובדים בארגון – מנכ"ל / סמנכ"ל כספים/ חשב שכר

חברות רבות נקנסו בשנים האחרונות בעקבות ליקויים בדיווחים כדוגמת ניהול שגוי של שעון נוכחות, אי תשלום שעות נוספות על פי החוק, הפרשות לפנסיה שלא במועד, היעדר תשלום תנאים סוציאליים על עמלות ועל תשלום נסיעות פיקטיבי.

להלן רשימת השירותים שאנו מעניקים:

  • ביקורת פנים – בדיקת תלונות עובדים
  • כתיבת נהלים למחלקת משאבי אנוש ושכר
  • בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך
  • בדיקת חוזי התקשרות עם קבלני שירות
  • בדיקות ואישור תיקון ליקויים
  • אישור בודק שכר מוסמך למשרד העבודה
  • שירותי עד מומחה וחוות דעת לבית משפט

תפקיד בודק שכר מוסמך הינו לערוך בדיקות תקופתיות כדי לוודא עמידה של תנאי העבודה והשכר של העובדים להוראות החוק.

סעיף 27 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה מעניק הגנה מאחריות אזרחית של מזמין שירות אשר הסתמך על דוחות של בודק שכר מוסמך. וכן, יעניק למזמין השירות הפחתה בעיצום הכספי אם ימציא אישור מבודק שכר כי ההפרה שבגינה מוטל העיצום הכספי הופסק ותוקן.

מתן – אישור בודק שכר מוסמך למשרד העבודה

עסקים בישראל מקבלים התראה על עיצומים ממשרד העבודה מתוקף סעיף 15 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 או חמור מכך; הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 5 לחוק.

מעסיקים אשר קיבלו התראה או הודעה על כוונת הקנס חשופים לתביעות והטלת עיצומים כספיים.

לידיעתכם, החל מתאריך 10/07/2019 מוסמך לתת אישורים רק מי שהינו בעל תעודת בודק שכר מוסמך

למה כדאי לקחת בודק שכר מוסמך?

  • חברה שהסתמכה על בדיקות תקופתיות, עשויה ליהנות מהפחתה בשיעור של 50%
  • מעסיק שהוטל עליו עיצום כספי יהיה זכאי להפחתה בשיעור של 30%
  • בדיקות של בודק שכר מוסמך שבוצעו בתום לב על פי החוק עשויות לשמש הגנה למזמין שירות הן במישור הפלילי והן בתביעה אזרחית שמגיש נגדו עובד של קבלן.

לקבלת הצעת מחיר – ניתן לפנות לטלפון: 073-219-5500