דף הבית » מידע מקצועי לחשב השכר – דיני עבודה, ביטוח לאומי ומס הכנסה
תגיות תוכן
(סעיף 3(ה3)(1) לפקודת מס הכנסה)אבטלהאחריותאחריות פליליתאי כושראישור מחלהאכיפהאפליהאפליה בעבודהבודק שכרבודק שכר מוסמךבחירותביגודבידודביטוח אבטלהביטוח אימהותביטוח לאומיביטוח מנהליםביטוח פנסיוניביטוח תאונות אישיותביטוח תאונות עבודהביטול הודעה מוקדמתביטחונות מהעובדבני נוערבעל שליטהבקרת שכרגובה דמי הנסיעהגיוס עובדיםגיל הפרישה מהעבודהגילום מסגיל פרישהגיל פרישה חובהגיל פרישה נשיםגמול שעות נוספותדיני מיסיםדיני עבודהדמי אבטלהדמי ביגודדמי בידודדמי ביטוח לאומידמי הבראהדמי חגדמי חופשהדמי לידהדמי מחלהדני עבודההודעה מוקדמתהודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרותהוצאות לינההוצאות נסיעההזכאות לימי מחלההזכות להיעדרות בגין מחלההחזר הוצאות נסיעההטרדה מיניתהיטל עובדים זריםהיעדרות מעבודההיתרים להעסקה בשעות נוספותהיתר לעבודה במנוחה השבועיתהכנסה חייבתהכנסה מירביתהלוואההלנת שכרהלנת שכר עבודההמועד לתשלום הפיצוייםהנחת יישובי ספר/פיתוחהסכם עבודההסכם קיבוציהסכם שכרהסכמים קיבוצייםהעסקה בשעות המנוחההעסקה רב גוניתהעסקת בני נוערהעסקת נוערהעסקת עובדהעסקת עובדיםהפליההפליית נשים בשכר העבודההפסקות בעבודההפקדות לקופות גמלהפרשה לקופות גמלהפרשות גמלהפרשות לביטוח פנסיוניהפרשות לפיצויי פיטוריםהפרשי שכרהפרת זכויות עובדיםהצעות חוקהריוןהשתלמותהתו הסגולהתיישנות פיצויי הלנת שכרהתעמרות בעבודההתפטרותהתראות מינהליותהתשי"ח-1958התשכ"א- 1961:התשמ"ז-1987זיהוי ביומטריזיכוי בגין עבודה במשמרותזיכוי לכוחות הביטחוןזיכוי מסזיכוי מס הכנסהזיכוי עובד עבור הפקדות לקופות גמלזכאות לדמי נסיעהזכאות לקצבהזכויות בני נוערזכויות בני נוער עובדיםזכויות נשים בהריוןזכויות סוציאליותזכויות עובדזכויות עובדיםזקיפות מסחובת ניטוחחוזה עבודהחופשה ללא תשלוםחופשה שנתיתחופשת לידהחוק דמי מחלהחוק הגנת השכרחוק הודעה לעובדחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרותחוק הסכמים קיבוצייםחוק חיילים משוחרריםחוק ימי חופשהחוק ימי מחלהחוק להגברת האכיפהחוק מענק לעידוד תעסוקהחוק עבודת נשיםחוק פיצוי פיטוריןחוק שכר מינימוםחוק שכר שווהחוק שעות עבודה ומנוחהחיסון קורונהחישוב דמי לידהחישוב ימי מחלהחישוב מסחישוב מס לעובד יומיחישוב פיצויי הפיטוריםחישוב פיצוייםחישוב שכר מינימוםחל"תחניכהחקיקהחשב שכרטופס 101טופס 102טופס 106טופס 126טופס 161טופס 161אטפסים בביטוח לאומיטפסים ביטוח לאומיידועים בציבוריום עבודהיחסי עובד ומעסיקיחסי עובד מעבידימי אבלימי בידודימי הבראהימי זכאותימי חגימי חופשהימי מחלהכ"אכתבי אישוםלהעסקת בני נוערלידהמדרגות מסמדרגת מסמדריכיםמועד תשלום שכר חודשימועמדים לעבודהמחלקת מקצועמחשבון עיקולמחשבוניםמיון וקבלה לעבודהמילואיםמיסוימיסוי מתנותמיסיםמכירותמנוחה שבועיתמניעת אפליה בעבודהמס הכנסהמענק אישפוזמענקי פרישהמענק עקב מוותמענק פרישה פטורמעסיקמשבר הקורונהמשכורתמשכורת נטומשכורת קובעתמשרד העבודהמשרה חלקיתמשרה מלאהמשרה מלאה לנער וחניךמתנותנגישות אתריםניהול שכרניוזלטרניכוייםניכויים מהשכרניכוי מסניכוי מס מעובד יומיניצול הזדמנויותניצול היתרניצול היתר להעסקה במנוחה השבועיתניצול ימי מחלהנקודות זיכוינקודות זיכוי בסיסיותנקודות זיכוי לחיילים משוחרריםנקודות זיכוי לנער/הנקודות זיכוי לעולים חדשיםנקודות זיכוי לתושב חוץ ולעובד זר חוקינקודות זיכוי מס הכנסהנקודות זיכוי עבור ילדיםנקודות זיכוי עבור לימודים אקדמאייםסוגי הכנסותסיווג מבוטחיםסיום העסקהסיוע כלכליסעיף 2(2)(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסהסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסהסעיף 10 לפקודת מס הכנסהסעיף 11 לפקודת מס הכנסהסעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחהסעיף 35 לפקודת מס הכנסהסעיף 39א לפקודת מס הכנסהסעיף 40ג לפקודת מס הכנסהסעיף 44 לפקודת מס הכנסהסעיף 45 לפקודת מס הכנסהסעיף 46 לפקודת מס הכנסהספרות מקצועיתעבודה בחגיםעבודה במשמרותעבודה נדרשתעבודת נשיםעדכוני חקיקהעדכוניםעדכוני פיסקהעדכוני פסיקהעובדעובד יומיעובדי קבלןעובדי שמירהעובד שכירעובד שעתיעיצום כספיעיצומים כספייםענף הנקיוןפגיעה בעבודהפדיון דמי הבראהפדיון חופשהפדיון ימי חופשהפטורפטוריםפטור לנכהפטור ממספטור ממס לקצבהפטור מספיטוריםפיצוי הלנת שכרפיצוייםפיצויי פיטוריםפיצויי פיטוריןפיצוי על הלנת שכרפיצוי פיטוריםפירוק תאגידפסיקהפסק דיןפסקי דיןפערים בשכר בין עובדת לעובדפערי שכרפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961פרישהפרישה חובהפרישה מוקדמתפרסומיםפשיטת רגלצו הביטוח הלאומיצו הרחבהצווי הרחבהקבלה לעבודהקבלן שירותקודי דיווחקופות גמלקופת גמלקורונהקיצור שבוע עבודהקצבהקצבה נוספתקצבת אזרח ותיק (זקנה)קצבת לידהקצובת ביגודקצובת הבראהקרן השתלמותרישום שעות עבודהרכיבי שכררציפות בעבודהשבוע עבודהשוויון הזדמנויותשוויון הזדמנויות בעבודהשווי טלפון ניידשווי מתנותשווי ריביתשווי רכבשומר החומותשימועשימוע פיטוריםשינוי תפקידשיעור פיצויי הפיטוריםשכרשכר מינימוםשכר מינימום לנערשכר מינימום לעובדשכר ממוצע במשקשכר נטושכר נטו חודשישכר נשיםשכר סופריםשכר קובעשכר שווה לעובד ולעובדתשלילת פיצויי פיטוריםשנות וותקשעות מנוחה שבועיתשעות נוספותשעות נוספות גלובליותשעות עבודהשעות עבודה ומנוחהתאונת עבודהתביעות- מבצע שומר החומותתגמולי מילואיםתגמולי עובדתוספת וותקתיאום ביטוח לאומיתיאום מסתיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובדתלוש משכורתתלוש שכרתלוש שכר באמצעים אלקטרונייםתנאי עבודהתעודת מחלהתעסוקת נשיםתקופת האכשרהתקופת לידהתקנה 4 לתקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסהתרומותתשלום דמי ביטוח לאומיתשלום דמי המחלהתשלום פיצויי פיטורים​חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
הצג עוד תגיות הצג פחות תגיות
דילוג לתוכן