מחשבון לידה

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

Businesswomen hand using smartphone on blur abstract background. Business, study, remote work, always connect concept. ?ellphone in lifestyle.

מחשבון לידה

עוד מחשבונים…

תגיות תוכן

דילוג לתוכן