דף הבית » פרסומים, עדכונים, חקיקה » פרסומים » משרד העבודה הגיש כתבי אישום נגד חברות שפעלו ללא רישיון בניגוד לחוק

מאמרים חדשים

ארכיון
אוגוסט 2022
ב ג ד ה ו ש א
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

משרד העבודה הגיש כתבי אישום נגד חברות שפעלו ללא רישיון בניגוד לחוק

כתבי אישום נוספים הוגשו גם כנגד מזמיני השירותים מהן, הנושאים אף הם באחריות פלילית.

בעקבות חקירות שערך האגף לאכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה, הוגשו לאחרונה כתבי אישום כנגד מעסיקים שסיפקו שירותי כח אדם ללא רישיון ממשרד העבודה, בניגוד לחוק.

קבלני כוח אדם וכן קבלני שירות בתחומים מסוימים ובכלל זה בתחום שמירה וניקיון, מחויבים בקבלת רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה שבמשרד העבודה.

קבלת הרישיון מותנית בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה, ומאפשרת למינהל, בין השאר, לפקח על העסקת העובדים בחברה ועל קיום זכויותיהם בהתאם לחוקי העבודה.

החוק קובע עונש פלילי לא רק על קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון כדין, אלא אף על מזמין שירות כזה המתקשר עם חברה העובדת ללא רישיון כחוק. זאת, בכדי להרתיע ביחס לעצם ההתקשרות עם הגורם הלא מורשה ולהגביר את כלי האכיפה ביחס לעובדי חברות הקבלן.

התביעה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הגישה כתב אישום כנגד א.ס.ל. כנרת אחזקות בע”מ, חברה מסח’נין שסיפקה שירותי כח אדם ללא שהיה בידה רישיון כחוק ממשרד העבודה, וכן כנגד בעלי החברה ושניים ממנהליה. בנוסף על פי כתב האישום הפריעו מנהלי החברה לחוקרי האגף לאכיפה פלילית מלהשתמש בסמכויותיהם, דבר המהווה עבירה לפי חוק אירגון הפיקוח על העבודה, כשבמסגרת הליכי החקירה שהתקיימו הנאשמים שבו והתעלמו מדרישות המפקחים.

במקביל, הוגש כתב אישום גם כנגד חברת קבלני בנין , לה סיפקה חברת  אחזקות עובדים וזאת, במסגרת אחריותה כמזמינת שירות כוח אדם.

כתב אישום נוסף הוגש כנגד חברת אבטחה  ובעליה, העוסקת במתן שירותי כח אדם ואבטחה. החברה סיפקה שירותים אלו ללא רישיון, בניגוד לחוק. מדובר בחברה שהחזיקה ברישיון ממשרד העבודה אולם בעקבות ביקורות שערך מינהל הסדרה ואכיפה לחברות הנמצאות תחת משטר הרישוי, על מנת לוודא שהן שומרות על זכויות עובדיהם, נשלל רישיון החברה. ואולם, החברה המשיכה בעיסוקה, תוך הצגת מצג שווא למזמיני השירות ממנה. כתב האישום כולל גם אישום של הפרעה למפקחי המשרד מלהשתמש בסמכויותיהם עקב אי שיתוף פעולה והמצאת מסמכים כנדרש מצד הנאשמת. בעל החברה, הואשם בנוסף בהפרת חובת פיקוח של נושא משרה, בכך שלא עשה ככל הניתן למניעת העבירות המצוינות בכתב האישום.

מנהל תחום תיאום אכיפה פלילית במינהל הסדרה ואכיפה, רועי אברהם: “עובדי קבלן נמנים על עובדים המשתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, ולכן המחוקק הציב שתי שכבות הגנה עליהם: ראשית, המעסיק שלהם מחויב בקבלת רישיון בהתאם לתנאים המפורטים בחוק ושנית, הטלת אחריות מזמין שירות על המעסיק בפועל, שאף הוא חשוף לכתב אישום פלילי ולעונשים הקבועים בחוק. זאת, בכדי להבטיח שיקבלו את הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה. קיים מידע עדכני ונגיש ביחס לגורמים המורשים לעסוק כקבלן כוח אדם או קבלן לשירות הדורש רישון באתר משרדנו. חברות או אנשים/עסקים המזמינים שירותי כח אדם, אבטחה וניקיון נדרשים לבדוק באתר של משרד העבודה האם הקבלן עמו הן מתקשרות הנו בעל רישיון בתוקף, על מנת לפעול על פי החוק ולהימנע מפתיחה בחקירה פלילית כנגדם שבסופה ייתכנו סנקציות פליליות”.

התובעת הראשית, עו”ד גלי לוי: המסלול הפלילי נועד לתת למשטר הרישוי ביחס לחברות כוח האדם ולשירותים מסוימים במסגרת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, את ההגנה לה הוא זקוק. זאת, כדי לשמור על זכויות עובדים בתחומים בהם העובדים זקוקים להגנה ובמסגרת צורת העסקה בה המחוקק בחר להעניק הגנות ומנגנון פיקוח. הן העיסוק ללא רישוי והן ההתקשרות עם גורם שאינו מורשה בהתאם לחוק נקבעו כעבירות פליליות ללא אפשרות לסנקציות מינהליות. המחוקק נתן לנו סמכות ואנחנו ננקוט בהליכים ונטען לענישה הולמת כדי לוודא שלא יעקפו את משטר הרישוי ושמי שמתעלם מהוראות החוק לא ייצא נשכר מכך. גם הפועלים ללא רישיון וגם מי שמתקשר איתם צריכים לדעת  שהם חשופים להליכים פליליים כנגדם ואנו נפעל במסגרת סמכויותינו על מנת שייתנו את הדין אם לא יקפידו על קיום הוראות החוק.

עוד מאמרים

חדשות האתר

כללים לחישוב מספר ימי חופשה שנתית

תוכן עניינים קריטריונים לחישוב מספר ימי החופשה השנתית מספר ימי החופשה להם זכאים העובדים בהתאם לוותק בעבודה אצל המעסיק, נקבע בחוק לפי שני קריטריונים: מספר שנות

קרא עוד »
חופשה שנתית

חופשה שנתית

תוכן עניינים חופשה שנתית היא חופשה בתשלום, שעובדים זכאים לקבל בנוסף לימים שבהם נעדרו מהעבודה בגלל סיבות אחרות (כגון מילואים, לידה, אבל, מחלה וכדומה). מספר

קרא עוד »
זכויות עובדים

הודעה בדבר תנאי עבודה

תוכן עניינים מעסיק חייב למסור לעובד הודעה על תנאי עבודתו, לא יאוחר מ – 30 ימים מיום תחילת העבודה. פוסטים קשורים לנושא: הפרת החובה למתן

קרא עוד »
חדשות האתר

מספר ימי חופשה לפי ותק

המספר המרבי של ימי החופשה בתשלום שלהם זכאים העובדים, נקבעים בהתאם לשנות הוותק (הקלנדריות) של העובדים אצל אותו מעסיק. פוסטים קשורים לנושא: מועד החופשה השנתית

קרא עוד »
חדשות האתר

דמי חופשה, תמורת חופשה ופדיון חופשה

תוכן עניינים דמי חופשה עובדים זכאים לדמי חופשה בעד ימי החופשה השנתית, בסכום השווה לשכר שהיה משולם להם בעד אותם ימים, אילו המשיכו לעבוד. עובדים ששכרם משולם על

קרא עוד »
חדשות האתר

מועד החופשה השנתית

על פי החוק, נדרש לקיים, את החופשה השנתית, בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה ניתנת החופשה, או במהלך שנת העבודה שלאחריה. העובד רשאי לקחת יום

קרא עוד »
דילוג לתוכן