Search
Close this search box.
דף הבית » זכויות עובדים » תנאי עבודה » ביטול הודעה מוקדמת

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון
יולי 2024
ב ג ד ה ו ש א
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ביטול הודעה מוקדמת

מעסיק שחזר בו מהודעה על פיטורים

אין תוקף להודעה של מעסיק כי חזר בו מהודעה על פיטורים, אלא אם העובד הסכים לביטול הפיטורים. עובד שקיבל הודעה על כך שהמעסיק חזר בו מהודעת הפיטורים, רשאי לראות בהודעת הפיטורים כתקפה והוא זכאי לפיצויי פיטורים.

יחד עם זאת, מעסיק רשאי לחזור בו מהודעה על פיטורים ולבטל את הפיטורים, אם הודעתו נתנה בעידנא דריתחא.

עובד שחזר בו מהודעה על התפטרות

אין תוקף להודעה של עובד כי חזר בו מהודעה על התפטרות, אלא אם המעסיק הסכים לביטול ההתפטרות.
מעסיק שקיבל הודעה על כך שהעובד חזר בו מהודעת הפיטורים, זכאי לראות את הודעת העובד על ההתפטרות כתקפה, ולהפסיק את העסקתו של העובד.
יחד עם זאת, עובד רשאי לחזור בו מהודעה על התפטרות ולבטל את ההתפטרות, אם הודעתו נתנה בעידנא דריתחא.

הודעה על פיטורים או התפטרות שניתנה בעדנא דריתחא (בשעת כעס)

לפי הפסיקה, על מנת לקבוע שיחסי עבודה הסתיימו, נדרשת ודאות שההודעה על הכוונה לסיים את הקשר, הינה חד משמעית ולא משתמעת לשתי פנים.

לפיכך, דברים שנאמרו בשעת כעס, כגון: במהלך ויכוח סוער, הנשמעים כפיטורים או התפטרות, אך לא מעידים על רצון אמיתי לפטר או להתפטר, לא יביאו בסופו של דבר בהכרח לסיום יחסי עבודה.

עובד שהביע, תוך זמן סביר, חרטה על התפטרות שעליה הודיע בשעת כעס ללא כוונה כנה להתפטר, רואים את הודעתו כמבוטלת.

מעסיק, שבנסיבות אלה, מסרב לקבל את העובד בחזרה לעבודה, רואים בו כמי שפיטר את העובד, והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

כך גם מעסיק, שהביע חרטה, תוך זמן סביר, על פיטורים שעליהם הודיע בשעת כעס ללא כוונה כנה לפטר את העובד, רואים את ההודעה כמבוטלת. עובד, שבנסיבות אלה, מסרב לשוב לעבודה, יראו בו כמי שהתפטר וזכותו לפיצויי פיטורים עשויה להיפגע.

 

תוכן עניינים