עדכונים בתחום העסקת עובדים

ת. עדכון מהות העדכון תוקף העדכון הפניה לערך פרסום ממשלתי (אם קיים)
30.10.2022
מעסיקים שיסדירו את חובותיהם לביטוח הלאומי עד 30.12.2022, יקבלו הפחתה של 100% קנסות ופריסת תשלומים נוחה. 30.12.2022 מבצע תשלום חובות לביטוח לאומי
01.02.2022
ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים 01.02.2022
28.07.2021
בעלי עסקים שעסקם בטווח של עד 80 ק”מ מרצועת עזה, אשר נגרם להם נזק עקיף עקב מבצע “שומר החומות” (מאי 2021), רשאים להגיש תביעה לפיצויים החל מיום 20.07.2021 ועד ליום 19.10.2021 19.10.2021 פיצויים לעסקים שנגרם להם נזק עקיף במהלך מבצע שומר החומות (מאי 2021) תביעה לפיצויים בעד “נזק עקיף” בעקבות מבצע שומר החומות אתר רשות המיסים
28.06.2021
על מעסיקים (פרטים וציבורים) המעסיקים למעלה מ-518 עובדים חלה חובה להפיק מדי שנה דוח פנימי ודו”ח פומבי המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים הדו”ח הראשון יפורסם לא יאוחר מיום 01.06.2022. חובת מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
19.01.2021
 • החל מחודש ינואר 2021 מי שמעסיק עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה חייב להפקיד פיקדון חודשי בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעל המעסיק להפריש עבור ביטוח פנסיוני בחשבון בנק יעודי המנוהל ע”י רשות האוכלוסין וההגירה
 • החובה חלה כלפי עובדים זרים שהחלו לעבוד בענף התעשייה בשנת 2021 ועל מוסד רפואי שהוא בית חולים אשר רשאי להפעיל מחלקת סיעודית או מחלקת תשושי נפש, אך טרם חלה על מוסדות סיעוד שהם מעון
ינואר 2021 הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה
18.01.2021
החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי 07.01.2021 מענק למעסיק המעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות
23.04.2020

בפסק דינו מיום 23.04.2020 הורה בית המשפט העליון על ביטול הניכוי של 20% משכר העובדים הזרים שהנם מסתננים והותיר על כנו את ההוראה שמחייבת את המעסיק להפריש לפיקדון את חלקו בסך 16% מהשכר.

23.04.2020 הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים
31.01.2019
 • מי שמעסיק עובדים זרים בענף המלונאות חייב להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי בבנק מזרחי המנוהל ע”י רשות האוכלוסין וההגירה.
 • גובה הפיקדון הנו סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה, שעל המעסיק לשלם לעובד בעד משרה מלאה
 • בפועל, ניתן יהיה להפקיד את הפיקדון רק החל מיום 01.04.2019.
01.02.2019 הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע”ו-2016
07.01.2019
עובד/ת זכאי /ת להיעדר מהעבודה עד 7 ימי עבודה בשנה לצורך טיפול וליווי של בן/בת הזוג או הורה אשר תרם/ה איברים להשתלה. 01.02.2019 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה)(תיקוני חקיקה) התשע”ט-2019
06.01.2019
עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות רשאים להיעדר מהעבודה גם שעות בודדות ולא רק יום עבודה מלא, עד למכסה של 40 שעות היעדרות בשנה (בהתאם לחלקיות המשרה), ובמקרה כזה דמי מחלה ישולמו כבר מתחילת ההיעדרות. 06.02.2019 היעדרות מהעבודה וימי מחלה בגין טיפולי פוריות
06.01.2019
עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר עד 40 שעות במשך חודשי הריונה, ועובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה. 06.02.2019 תשלום עבור היעדרות מהעבודה עקב בדיקות היריון
01.11.2018
מעסיק שעובדו לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה חייב לבטח אותו באחת מ-4 קרנות הפנסיה שנבחרו ע”י משרד האוצר כקרנות פנסיה נבחרות (במקון 2 קרנות שהיו עד כה): “מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ”, “הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ”, “אלטשולר שחם” ו”פסגות”. המעסיק רשאי במקום זה לבטח את העובד בקופת גמל אחרת בתנאי שהיא נבחרה על ידו או ע”י ארגון העובדים באמצעות מכרז. החל מיום 01.11.2018 אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
29.10.2018
עובדי קבלן כוח אדם שנשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף, גם אם אותו קבלן הציע להם עבודה חלופית במקום אחר והם סירבו 29.10.2018 פיצויי פיטורים לעובדי קבלן (כוח אדם) בעת חילופי מעסיקים
04.07.2018
החל מיום 01.11.2018 מעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות, ינכה המעסיק רק 6% משכר העובד (במקום 20%) עבור הפיקדון. 01.11.2018 הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים
01.04.2018
שבוע העבודה מקוצר ל-42 שעות במקום 43 שעות. שווי השכר לשעה של עובד במשכורת חודשית יחושב לפי חלוקה של השכר החודשי ב-182 (במקום ב-186). שכר המינימום לשעה יעמוד על 29.12 ₪. 01.04.2018
19.03.2018
 • אסור להעסיק עובדים יותר מ-12 שעות ביום, כולל שעות נוספות.
 • בכל מקרה, אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות (במקום 15).
 • אסור להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות.
19.03.2018 היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה
11.03.2018
ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה שבוע אחד בתוך שבועיים (במקום שבוע אחד בתוך 3 שבועות). 11.03.2018
01.12.2017
שכר המינימום החל מחודש דצמבר 2017 הוא 28.49 ₪ לשעה ו-5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה 01.12.2017 שכר מינימום הודעת משרד העבודה
נובמבר 2017
נהלים לגבי אופן השימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה נובמבר 2017 הצבת מצלמות אבטחה ומעקב במקום העבודה הנחיית רשם מאגרי מידע מס’ /571: שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה
03.07.2017
עובד או עובדת שבני זוגם שוהים בשירות מילואים, זכאים להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום בהתקיים תנאים מסוימים. החל מיום 03.07.2017 שעת היעדרות לעובד/ת בגין שירות מילואים של בן/בת הזוג
25.04.2017
 • מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן מחויב להפקיד עבור העובד באופן מקוון, ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל-36% משכרו של העובד.
 • המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
 • ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים שעל המעסיק לשלם לביטוח פנסיוני, לתוכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים.
החל מיום 01.05.2017 נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים
02.04.2017
בן זוג של יולדת רשאי לצאת לחופשת לידה בת שבוע (לא יותר משבוע ולא פחות משבוע) במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו ויחד איתה, בתנאי שבת הזוג הסכימה בכתב לוותר על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיתה זכאית להם. בלידות שאירעו החל מה-02.04.2017 חופשת לידה לבן זוג של יולדת
19.12.2016
חג הסילבסטר, “נובי גוד” (ראש השנה האזרחית) שיצויין ביום א’ 01.01.2017 הוא יום חופש עבור העובדים הנוצרים, הזכאים להיעדר מהעבודה מבלי ששכרם יפגע. (עובדים שעתיים זכאים להיעדר מעבודה ולקבל דמי חגים). עבור עובדים שאינם נוצרים זהו יום בחירה, שהם רשאים לקחת כחופשה בהודעה מראש למעסיק. 01.01.2017 ראש השנה האזרחית (נובי גוד, סילבסטר)
19.12.2016
החל ממשכורת ינואר 2017 יעמדו שיעורי הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני על 6.5% (ייתכנו שיעורי הפרשות גבוהים יותר, אם מדובר בביטוח פנסיוני שאינו קרן פנסיה) והפרשות העובד על 6%. עובדים הנהנים מהסדר מיטיב שבו שיעורי ההפרשות גבוהים יותר, ימשיכו ליהנות מתנאיהם המשופרים. החל מ-01.01.2017 חובת ביטוח פנסיוני לעובדים צו הרחבה מיום 23.05.2016
19.12.2016
החל מינואר 2017 זכאים עובדים עם ותק של פחות מ-4 שנים ל-16 ימי חופשה (ברוטו) בשנה החל מ-01.01.2017 חישוב מספר ימי החופשה השנתית חוק חופשה שנתית (תיקון מס’ 15 והוראת שעה)
19.12.2016
החל ממשכורת ינואר 2017 שכר המינימום יעלה ל-5,000 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-26.88 ₪ לשעה החל מ-01.01.2017 שכר מינימום סעיף 1 לחוק שכר מינימום
04.09.2016
עובדים מוסלמים ודרוזים חגגו את עיד אל אדחא (חג הקורבן) בימים שני עד חמישי (12 עד 15 לספטמבר). שימו לב לתנאי העבודה ביום ראשון, 11 לספטמבר, שמוגדר כערב חג 04.09.2016 עיד אל אדחא (חג הקורבן)
28.08.2016
מעסיק של עובד זר בענף הבנייה או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית וכן חברות סיעוד המעסיקות עובד זר, חייבים להפקיד מדי חודש פיקדון בסך 710 ₪ עבור העובד, על חשבון התנאים הסוציאליים שלהם הוא זכאי, וזאת עד ה-15 לחודש שלאחר חודש העבודה שבעדו משלמים.
 • למעסיק של עובדים בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית החל ממשכורת אוגוסט מאוגוסט 2016
 • לחברות סיעוד – החל ממשכורת חודש אוקטובר 2016
05.08.2016
אם שני הורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות עקב מחלת ילדם המשותף, זכאי כל אחד מההורים לדמי מחלה כאשר ימי המחלה ייספרו החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא עבור כל הורה בנפרד. החל מאוגוסט 2016 ימי מחלה עקב מחלת ילד הודעת הכנסת מיום 04.08.2016
01.08.2016
מעסיק שעובדו לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה חייב לבטח אותו באחת משתי קרנות הפנסיה שנבחרו ע”י משרד האוצר כקרנות פנסיה נבחרות: “מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ” ו”הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ”. המעסיק רשאי במקום זה לבטח את העובד בקופת גמל אחרת בתנאי שהיא נבחרה על ידו או ע”י ארגון העובדים באמצעות מכרז. החל מיום 01.11.2016 חוזר רשות שוק ההון במשרד האוצר מיום 01.08.2016
19.07.2016
אבות יוכלו לחלוק עם אמהות את הזכות להיעדר שעה אחת בכל יום עבודה במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה החל מיום 28.08.2016 שעת הורות (שעת הנקה) סעיף 7ב לחוק עבודת נשים
19.07.2016
מקובל לשלם במשכורת יולי דמי הבראה לעובדים שזכאים לכך דמי הבראה
01.07.2016
שכר מינימום עלה מראשית יולי ל-25.94 ₪ לשעה, ו-4,825 ₪ לחודש למשרה מלאה (במקצועות מסוימים שכר המינימום גבוה יותר) משכורת יולי 2016 שכר מינימום
27.06.2016
חופשת אבהות לאבות טריים. עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. דין ההיעדרות בשלושת הימים הראשונים כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו, כדין חופשה ללא תשלום. בשני הימים הנותרים דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה, כאשר רואים את ימי ההיעדרות כיום השני והשלישי למחלתו והעובד יהיה זכאי לגבי ימים אלו לתשלום לפי חוק דמי מחלה. מראשית יולי 2016 לאחר פרסום החוק היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות) הודעת הכנסת מיום 27.06.2016
22.06.2016
לבתי מלון יתאפשר להעסיק עובדים בתפקידים ספציפיים במשמרות לילה, בתדירות השונה מזו הקבועה בחוק. בעקבות ההיתר החדש, יורשו בתי מלון להעסיק עובדים אלו בתדירות של שבוע משמרות לילה מתוך כל שבועיים עבודה. זאת, לעומת התדירות הקבועה בחוק של שבוע משמרות לילה בתוך כל שלושה שבועות עבודה. החל מיום 22.06.2016 עבודה במשמרת לילה הודעת דובר משרד הכלכלה מיום 22.06.2016
23.05.2016
הפרשות העובדים לפנסיה עלו ל-5.75% והפרשות המעסיקים ל-6.25%. שיעור ההפרשות יחושב לפי שכרו של העובד או השכר הממוצע לפי הנמוך מבין השניים, אולם אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, יש לנהוג לפי מה שנקבע בהסכם. משכורת יולי 2016 חובת ביטוח פנסיוני לעובדים צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק
12.01.2016
ניתן להעסיק עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה ארבע שעות נוספות (במקום שעתיים) בכל יום מימי השבוע 12.01.2016 מגבלות על העסקה בשעות נוספות תיקון ההיתר הכללי להעבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות

עדכונים בתחומי מיסוי ופנסיה

ת. עדכון מהות העדכון תוקף העדכון הפניה לערך פרסום ממשלתי (אם קיים)
18.04.2021
 • בחודש אפריל 2021 פתחה רשות המסים מערכת שתאפשר לראשונה הגשת דוח שנתי במס הכנסה באינטרנט באופן מקוון מלא לשנים 2019, 2020 ואילך, תוך צירוף המסמכים הנלווים.
 • המערכת החדשה מייתרת את הצורך להגיש פיזית את הדוח עם המסמכים המצורפים במשרדי השומה.
 • בשלב זה, הגשת דו”ח שנתי מקוון מלא הינה בגדר רשות וניתן יהיה בינתיים להמשיך ולהגיש כפי שנעשה עד כה, קרי הקלדה ושידור הדוח במחשב, הדפסתו והגשתו במשרדי מס הכנסה בצירוף הנספחים.
הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה לשנת 2019, 2020 ואילך הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה הודעת רשות המסים מיום 11.04.2021
08.04.2021
המועד האחרון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2020 נדחה לתאריך 30.06.2021. 30.06.2021 הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה הודעת רשות המסים מיום 07.04.2021
02.01.2020
מי שמחזור ההכנסות שלו מעסק אינו עולה על 100,491 ₪ בשנה (במקום 100,187 ₪ לפני כן) רשאי להיות עוסק פטור. 01.01.2020 עדכון סכומים באתר רשות המסים
02.01.2020
דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות (דו”ח החזר) עד לסכום של 18,311 ₪ (במקום 18,474 ₪ לפני כן) יוגש בבנק. דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,311 ₪ ומעלה יוזן במישרין למחשב שע”ם. 01.01.2020 הגשת דו”חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף עדכון סכומים באתר רשות המסים
02.01.2020
עסקים שמחזור עסקאותיהם בשנה הקובעת (תקופה של 12 חודשים רצופים המסתיימת ב-31 באוגוסט של שנת המס שחלפה) הוא עד 1,520,000 ₪ (במקום 1,490,000 ₪ לפני כן), יגישו דו”ח למע”מ אחת לחודשיים. 01.01.2020 הגשת דו”חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף עדכון סכומים באתר רשות המסים
07.08.2018
 • הגדלה רטרואקטיבית של גובה הזיכוי ממס הכנסה לתושבים ביישובים שברשימה זו רטרואקטיבית מתחילת השנה.
 • הטבת המס המוגדלת ליישובים אלה תחושב רטרואקטיבית מתחילת שנת 2018.
 • מעסיקים שניכו מס ביתר מעובדיהם בחודשים ינואר-יוני, וסכום זה גבוה מסכום המס שעליהם לנכות ולהעביר לפקיד השומה בחודש יולי, זכאים להחזר הסכום העודף. לקבלת ההחזר, על המעסיקים לפנות למשרדי השומה בבקשה לתיקון דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, החל מחודש יוני וחודשים קודמים במידת הצורך.
01.01.2018 הודעת רשות המסים
10.01.2018
מי שמחזור ההכנסות שלו אינו עולה על 99,003 ₪ בשנה (במקום 98,707 ₪ לפני כן) רשאי להיות עוסק פטור. 01.01.2018 עדכון סכומים באתר רשות המסים
10.01.2018
עסקים שמחזור עסקאותיהם בשנה הקובעת (תקופה של 12 חודשים רצופים המסתיימת ב-31 באוגוסט של שנת המס שחלפה) הוא עד 1,490,000 ₪ (במקום 1,500,000 ₪ לפני כן), יגישו דו”ח למע”מ אחת לחודשיים. 01.01.2018 הגשת דו”חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף עדכון סכומים באתר רשות המסים
10.01.2018
דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות (דו”ח החזר) עד לסכום של 18,040 ₪ (במקום 18,710 ₪ לפני כן) יוגש בבנק. דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,040 ₪ ומעלה יוזן במישרין למחשב שע”ם. 01.01.2018 הגשת דו”חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף עדכון סכומים באתר רשות המסים
15.11.2017
החל משנת 2017 סכומים שיפקיד המעסיק לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה העולים על המשכורת החודשית של העובד או על 32,000 ₪ בשנה (הפקדה של עד 2,667 ₪ לחודש) הנמוך בניהם, ייחשבו כהכנסה של העובד במועד הפקדתם, ועל המעסיק לנכות בגינם ממשכורתו של העובד מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי. 01.01.2017 ניכוי מס הכנסה במועד הפקדת פיצויי הפיטורים בקופת גמל לקצבה
06.11.2017
מועד הדיווח המקוון של עסקים קטנים (עד 20 עובדים) על הפקדות לביטוח פנסיוני לקרן השתלמות ולקופת גמל נדחה ליום 01.02.2019 (במקום מיום 01.02.2018). 01.02.2019 דיווח מקוון של מעסיק על הפקדות לביטוח פנסיוני לקרן השתלמות ולקופת גמל הודעת הרשות לשוק הוון
17.07.2017
מעסיקים שניכו מס גבוה מעובדיהם במחצית הראשונה של 2017 וכתוצאה מתוכנית “נטו משפחה” זיכו את עובדיהם (בגין המס שנגבה ביתר) במסגרת משכורת חודש יוני ולא יכלו לקזז את ההחזר במלואו כנגד חבות המס של העובד בחודש זה, נדרשים לפנות אל פקיד השומה לצורך תיקון דוחות 102 הקודמים. 17.07.2017 הודעה מטעם רשות המסים
26.06.2017
דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות (דו”ח החזר) עד לסכום של 18,710 ₪ יוגש בבנק. דו”ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,710 ₪ ומעלה יוזן במישרין למחשב שע”ם. 01.07.2017 הגשת דו”חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף הודעה מטעם רשות המיסים
04.05.2017
 • רשות המסים מעמידה סיוע והדרכה באופן מילוי דו”ח שנתי ליחיד (טופס 1301) ודו”ח ליחיד בעל עסק קטן (טופס 137), המיועד ליחיד בעל עסק קטן שמחזור עסקיו עד 60,000 ₪.
 • לשכות ההדרכה תעמודנה לשירות הציבור בכל אחד ממשרדי השומה ברחבי הארץ ללא צורך בהזדהות וללא תשלום, מיום 07.05.2017 ועד ליום 29.06.2017, בימים: א’-ה’, בין השעות 18:30-13:00. (באילת קבלת הקהל בימים ב’ ו-ד’ בלבד).
 • לשכת הדרכה מרכזית ברח’ שפע טל 12 תל-אביב (בקרבת קריית ממשלה) תהיה פתוחה עד 27.7.17.
נוסח ההודעה של רשות המסים
19.03.2017
 • הוארך המועד להגשת הדו”ח השנתי במס הכנסה ליחידים ולחברות לשנת 2016:
  • המועד האחרון להגשת הדו”ח ליחידים החייבים בהגשת דו”ח מקוון נדחה עד ליום חמישי 29.06.2017.
  • המועד האחרון להגשת הדו”ח ליחידים החייבים בהגשת דו”ח שנתי במס הכנסה, אך אינם חייבים בדו”ח מקוון, נדחה עד ליום שני 29.05.2017.
  • המועד האחרות להגשת הדו”ח לחברות החייבות בהגשת דו”ח מקוון נדחה עד ליום שני 31.07.2017.
הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה נוסח ההודעה של רשות המיסים
06.03.2017
הארכת המועד של הדיווח השנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2016 עד ליום 31.05.2017. 31.05.2017 נוסח ההודעה של רשות המיסים
10.10.2016
לרגל חגי תשרי, מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי לעצמאים ומעסיקים עבור חודש ספטמבר 2016 נדחה ל-31.10.2016 (במקום 15.10.2016). 31.10.2015 הודעת המוסד לביטוח לאומי
05.09.2016
לרגל חג הקורבן (עיד אל אדחא) 2016, רשות המסים החליטה לדחות את מועד הגשת דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע”מ של ה-15.09.16 לתאריך 21.09.16, לציבור הלקוחות המוסלמים והדרוזים. לקוחות מוסלמים או דרוזים שקיבלו קנסות בגין פיגור בדיווח או בתשלום יוכלו לבקש לבטלם. 21.09.2016 עיד אל אדחא (חג הקורבן) הודעת רשות המסים מיום 04.09.2016
01.01.2016
עדכון שווי נקודת זיכוי ממס הכנסה. משכורת ינואר 2016 נקודת זיכוי
01.01.2016
עדכון מדרגות מס הכנסה. משכורת ינואר 2016 מדרגות מס הכנסה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש 1/2016 ואילך
01.01.2015
עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה, מלבד נשים ועובדים בתחום הסיעוד. החל מינואר 2015 נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע”ה-2014

עדכונים נוספים

ת. עדכון מהות העדכון תוקף העדכון הפניה לערך פרסום ממשלתי (אם קיים)
06.06.2017
גופים ציבורים ועסקים, חייבים לשלם עבור שירות או נכס שקיבלו תוך המועדים הקבועים בחוק החל מיום 30.06.2017 ומשתנה בהתאם לסוג הגוף שמזמין את השירות או הנכס. המועד האחרון לתשלום תמורה לספקים עבור סחורה או שירות הרשות לעסקים קטנים ובינוניים