תיאום ביטוח לאומי

מאמרים חדשים

זכויות העובדת לאחר לידה

עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.

Above view of group of young designers working together at the table

תיאום ביטוח לאומי

העובדים שלהלן צריכים לערוך תיאום של דמי הביטוח הלאומי:

  • מי שעובד אצל שני מעסיקים או יותר.
  • מי שמקבל פנסיה מוקדמת ובמקביל עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר (לעניין ניכוי דמי ביטוח – המעסיק נחשב כמעסיק עיקרי ומשלם הפנסיה יהיה המעסיק המשני).
  • מי שמקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.

ובתנאי שהם עונים על אחד התנאים האלה:

  • הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע – 6,331 ₪ (החל מה-1.1.2020).
  • הכנסתם מכל המעסיקים או מכל משלמי הפנסיה גבוהה מההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח – 44,020 ₪ (החל מה-1.1.2020).

במידה שהעובד לא יבצע תיאום, ינכה המעסיק 12% משכרו של העובד.

יש לשים לב כי התיאום הוא אך ורק על חלק העובד.

עוד מאמרים בנושא ביטוח לאומי…

ביטוח לאומי

תגמולי מילואים

דיווח על תקופות השירות תגמול מילואים משולם למי ששירת שירות מילואים כחוק או שירות חצי-יומי או שהיה באימון על-פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, וכן

קרא עוד »

תגיות תוכן

דילוג לתוכן