בהתאם לתקופת האכשרה שצברת (חודשים שבהם עבדת ושילמת דמי ביטוח לאומי), נקבעת תקופת הזכאות שלך לדמי לידה:
 • לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות) – תהיי זכאית  אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים.
 • לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות) – תהיי זכאית אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה.
מהו יום הזכאות הראשון לתשלום דמי הלידה?
יום הזכאות הראשון לדמי לידה נקבע בהתאם ליום הפסקת עבודתך, אך לא לפני 53 יום מתאריך הלידה, אם את זכאית לדמי לידה מלאים, או 28 יום לפני תאריך הלידה, אם את זכאית לדמי לידה חלקיים.
לתשומת לבך, לא ניתן להגיש תביעה לדמי לידה יותר מ-9 שבועות לפני מועד הלידה המשוער.

הארכת תקופת הזכאות

עקב לידה רב-עוברית (יותר מילד אחד)
אם ילדת יותר מילד אחד בלידה אחת, את זכאית לקבל דמי לידה לתקופה ארוכה יותר:
 • אם את זכאית לדמי לידה מרביים – תקבלי דמי לידה במשך 3 שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. כלומר אם ילדת תאומים תהיי זכאית לדמי לידה עבור 18 שבועות, אם ילדת שלישייה – עבור 21 שבועות וכן הלאה.
 • אם את זכאית לדמי לידה חלקיים – תקבלי דמי לידה במשך שבועיים נוספים עבור כל ילד נוסף שנולד בלידה זו. כלומר אם ילדת תאומים תהיי זכאית לדמי לידה עבור 10 שבועות, אם ילדת שלישייה – עבור 12 שבועות וכן הלאה.

דמי הלידה לתקופת הזכאות הנוספת משולמים באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש תביעה.

עקב אשפוז של היולדת
אם את צריכה להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 ימים לפחות (גם אם הם לא רצופים), בזמן תקופת הזכאות לדמי לידה – את זכאית להאריך את תקופת הזכאות ולקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת ההארכה:
 • אם את זכאית לדמי לידה מרביים – תוכלי להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-4 שבועות נוספים.
 • אם את זכאית לדמי לידה חלקיים – תוכלי להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר משבועיים נוספים.
עקב אשפוז של הילד
אם הילד שנולד צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות (גם אם הם לא רצופים), בזמן תקופת הלידה וההורות (כפי שנקבעה בחוק עבודת נשים) – את זכאית להאריך את תקופת הזכאות ולקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת ההארכה:
 • אם את זכאית לדמי לידה מרביים – תוכלי להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-20 שבועות נוספים.
 • אם את זכאית לדמי לידה חלקיים – תוכלי להאריך את תקופת הזכאות  בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-12 שבועות נוספים.
לתשומת לבך, אם את וגם הילד הייתם מאושפזים לתקופה קצרה מ-15 יום בזמן הזכאות לדמי הלידה, ותקופות האשפוז שלכם לא היו חופפות, תוכלי לצרף ולהשלים את תקופות האשפוז שלכם, כך שתהיי זכאית להארכת תקופת הזכאות.

פיצול תקופת הזכאות בעקבות אשפוז

אם הילד שנולד צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות בזמן תקופת הזכאות  לדמי לידה (15 שבועות או 8 שבועות), את יכולה לפצל את תקופת הזכאות באופן הבא:
 1. לאחר 3 שבועות לפחות מיום למחרת הלידה תוכלי לשוב לעבודה.
 2. לאחר שהילד ייצא מבית החולים, תוכלי להמשיך את יתרת התקופה.
הגשת בקשה להארכה או לפיצול של תקופת הזכאות
כדי להאריך או לפצל את תקופת הזכאות את צריכה להגיש תביעה להארכה או פיצול דמי לידה מוקדם ככל האפשר.
לטופס התביעה עלייך לצרף את המסמכים הבאים:
 • אישור מבית החולים הכולל את פרטי היולדת או הילד וזמן האשפוז.
 • עובדת שכירה – צריכה לצרף אישור מהמעסיק על ההארכה או הפיצול של תקופת הלידה וההורות.

סכום דמי לידה

דמי הלידה משולמים בתשלום אחד, לחשבון הבנק של היולדת.
סכום דמי הלידה נקבע בהתאם לשכר שלך (שלפיו שילמת דמי ביטוח) ועד למקסימום של 1,521.5 ש"ח ליום.
באפשרותך להיעזר במחשבון לחישוב קל ומהיר של דמי הלידה

איך מחושבת הקצבה?

סכום הקצבה היומי שתהיי זכאית לו הוא הגבוה מבין השניים:

 • השכר שלך ב- 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-90
 • השכר שלך ב-6 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-180

כלומר, אם הפסקת לעבוד באמצע חודש יולי, הקצבה שלך תחושב לפי ממוצע השכר שלך בחודשים אפריל עד יוני, או בחודשים ינואר עד יוני, הגבוה מבין השניים.

אם בחלק מהחודשים שלפיהם מחושבים דמי הלידה היית בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי – השכר שיילקח בחשבון עבור חודשים אלה לצורך חישוב הקצבה הוא 5,276 ש"ח לחודש.

עובדת עצמאית שימי לב, בשלב הראשון השכר שלך ייקבע לפי המקדמות שאת משלמת לביטוח לאומי. בשלב השני, עם קבלת השומה ממס הכנסה, השכר שלך ייקבע לפי השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת – הגבוהה מביניהן.

אם את עובדת עצמאית וגם עובדת שכירה – תהיי זכאית לדמי לידה עבור כל ההכנסות שלך,  אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום, ובתנאי שצברת תקופת אכשרה כעובדת עצמאית וכעובדת שכירה – כל אחד בנפרד.

השלמת שכר לצורך חישוב הקצבה

אם הייתה ירידה בשכר שלך ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה בגלל מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, אבל במשפחה או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בך, ויש לך אישורים מתאימים, אנו נבדוק את האפשרות לחשב את סכום הקצבה בדרך אחרת, בהתאם לעיסוקך:
 • עובדת עצמאית – אם חלה ירידה בהכנסתך השנתית בגלל ההיריון, אנו נבדוק את האפשרות לחשב את סכום הקצבה המגיעה לך על פי הכנסתך בשנת המס הקודמת (אם אכן יש כזאת).
 • עובדת שכירה – אם לא קיבלת שכר מלא ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה, אנו נבדוק את האפשרות לחשב את הקצבה לפי שכר גבוה יותר, או לפי חודשים קודמים.

קבלת הפרשים לקצבה

אם לאחר תשלום דמי הלידה, המעסיק שילם לך תשלומים נוספים, כמו דמי הבראה, ביגוד, בונוסים וכדומה, והם עולים על רבע משכר המינימום, 5,300 ש"ח נא הגישי תביעה לתשלום הפרשים לקצבה

ניכויים מסכום הקצבה

מדמי הלידה מנוכים התשלומים הבאים:
 • מס הכנסה – אם יש לך אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה, עלייך להגישו לביטוח לאומי ביחד עם התביעה לדמי לידה או למס הכנסה לקבלת החזר מס.
 • דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בהתאם להכנסתך.
*סכום הקצבה החל ב- 01.01.2022