Search
Close this search box.
דף הבית » דיני עבודה » ניהול שכר » תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מלחמת חרבות ברזל

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון
יולי 2024
ב ג ד ה ו ש א
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מלחמת חרבות ברזל

עובדים שנעדרו מעבודתם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 בשל נסיבות המפורטות בהמשך, זכאים לתשלום שכר עבור ימי היעדרותם בתקופה זו
 
השכר עבור כל יום היעדרות יהיה השכר הרגיל של העובד, ללא תוספות, עד לתקרה של 1,510 ₪ ליום והמעסיק יבצע הפרשות סוציאליות עבור שכר זה

עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מלחמת חרבות ברזל בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 בשל נסיבות המפורטות בהמשך, זכאים לתשלום שכר בגין ימי היעדרותם בתקופה זו.

 • מעסיקים שבמהלך מלחמת חרבות ברזל שילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המלחמה, זכאים בנסיבות מסוימות לפיצוי מרשות המיסים.

מי זכאי?

 • עובד (כולל עובדי קבלן כוח אדם או קבלן שירותים) שנעדר מהעבודה לשעה אחת לפחות, עקב המצב הביטחוני בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, והוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  1. הוא התגורר ביישוב שפונה לפי החלטת הממשלה, ונעדר מהעבודה בשל המצב הביטחוני. לרשימת היישובים שהתפנו לחצו כאן.
  2. הוא מועסק במוסד חינוך באחד היישובים המצויים באזור המיוחד, והוא נעדר מהעבודה בשל הוראות פיקוד העורף על סגירת מוסד החינוך.
    
   שימו לב
   מוסד חינוכי כולל גם מעונות, קייטנות, מעון יום שיקומי, מעון יום לפעוטות, צהרון, משפחתון שבו שוהים עד 6 פעוטות, ומסגרת פעילות יומית לאנשים עם מוגבלות עד גיל 21.
  3. העובד הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים כיוון שמוסד החינוך שבו שהה הילד, מצוי באזור המיוחד, ונסגר בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ובמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מאלה:
   • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, ואם בן הזוג לא עובד – הוא לא יכול להשגיח על הילד.
   • אם העובד הוא הורה במשפחת אומנה, ההורה הביולוגי של הילד לא נעדר מעבודתו או עסקו לצורך השגחה על הילד או שהוא אינו יכול להשגיח על הילד.
  4. העובד נעדר מעבודתו בשל הוראות פיקוד העורף על איסור התקהלות באזור המיוחד.
  5. העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באחד הישובים של האזור המיוחד ומתקיימים שני התנאים הבאים:
   • מוגבלותו של העובד ידועה למעסיק.
   • העובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
  6. העובד הוא קרוב של אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור המיוחד, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על קרובו שהוא אדם עם מוגבלות, כיוון שהמוגבלות של קרובו אינה מאפשרת לו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
   • המוגבלות של קרובו ידועה למעסיק.
   • העובד הצהיר בכתב על כך שהוא היחיד שנעדר מהעבודה לשם השגחה על קרובו שהוא אדם עם מוגבלות וכי בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הקרוב עם המוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד – הוא אינו יכול להשגיח על הקרוב עם המוגבלות.
 • עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום (חל”ת) ומתקיימים בו אחד התנאים המפורטים בסעיפים 6-1 לעיל, ואלמלא הוא היה בחל”ת, הוא היה זכאי לתשלום שכר מהמעסיק עבור ימי היעדרותו בתקופה שבין 07.10.2023 – 31.12.2023.

מי לא זכאי

 • עובדים בשירות המדינה שחל עליהם ההסכם הקיבוצי לפיצוי עובדים במגזר הציבורי.
 • עובדים שנעדרו מעבודתם בשל סיבות אחרות, כגון: מחלה, תאונה, חופשה, מילואים, חג או מנוחה שבועית (למעט עובדים שבדר”כ עובדים בימי המנוחה השבועית). עובדים אלה עשויים להיות זכאים לתשלום של דמי מחלהדמי חופשה או תגמול מילואים, אם הם עונים על התנאים הנדרשים לצורך תשלומים אלה.
 • מי שעבדו מהבית או מכל מקום אחר וקיבלו שכר מהמעסיק.
 • עובדים במהלך שירותם במפעל חיוני.
 • עובדים שקיבלו שכר מהמעסיק עבור ימי היעדרותם בשל המצב הביטחוני בתקופה שבין 07.10.2023 עד 31.10.2023.

גובה השכר

במגזר הפרטי

 • עובדים שלא הוצאו לחל”ת:
  • על כל יום היעדרות המעסיק ישלם את שכר העבודה היומי ברוטו שהעובד היה אמור לקבל אילו עבד, ללא תוספות כמו כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות, תוספת משמרות, כונניות, החזרי הוצאות, גילום מס וכו’.
  • גובה השכר היומי שישולם לעובד לא יעלה על 1,510 ₪ ש”ח ליום.
  • המעסיק יבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני עבור שכר זה, ואם העובד זכאי לקרן השתלמות, אז גם לקרן השתלמות.
  • לעובד שנעדר רק בחלק מהיום ישולם החלק היחסי של השכר, בתנאי שהעובד החסיר מעל שעה ביום העבודה.
 • עובדים שהוצאו לחל”ת:
  • עובד שאלמלא יצא לחל”ת היה זכאי לשכר, יקבל עבור כל יום היעדרות תשלום בגובה שכר העבודה היומי שהיה אמור לקבל אילו היה עובד באופן רגיל, אך לא יותר מגובה הפיצוי שיקבל המעסיק מרשות המיסים בשל תשלום שכרו של העובד.

במגזר הציבורי

תהליך מימוש הזכות

 • עובדים שהוצאו לחל”ת:
  • יש לפנות למעסיק לקבלת תשלום השכר.
  • אם בתקופת החל”ת העובד קיבל תשלומים כלשהם מרשות המסים או מהמוסד לביטוח לאומי בגין החל”ת, כגון: דמי אבטלה או מענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67, יש לפנות אל הרשויות הללו לצורך ביצוע התחשבנות ולמניעת כפל תשלומים.
  • חובתו של המעסיק לשלם את השכר במקרה זה תתחיל ב-06.04.2024 ובכפוף להסדרת ההתחשבנות לגבי העובד בין המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים.
 • שאר העובדים:
  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • על המעסיק לשלם את השכר לכל המאוחר במשכורת חודש אפריל 2024.
 • אם המעסיק הפר את חובתו רשאי העובד להגיש נגד המעסיק תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה או להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לתשלום שכר ופיצויי הלנת שכר.
שימו לב
עובד שקיבל דמי חופשה במהלך היעדרותו מהעבודה
עובד אשר נעדר מעבודתו במהלך התקופה שבין 07.10.2023 – 31.12.2023 בנסיבות המפורטות למעלה, ומעסיקו שילם לו דמי חופשה וניכה את ימי ההיעדרות ממכסת החופשה הצבורה, לא יהיה זכאי לתשלום שכר בגין תקופת היעדרותו, אך על המעסיק להחזיר לעובד את הימים שנוכו ממכסת ימי החופשה הצבורים.

שיפוי המעסיקים בשל תשלום שכר לעובדים

 • מעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עשויים להיות זכאים לפיצוי על השכר ששילמו, וזאת בתנאים מסוימים.
 • לרשימת מסלולי ההפיצויים השונים ראו פיצוי לבעלי עסקים על הפסדים עקב מלחמת חרבות ברזל.
 • על המעסיקים חלה חובה לשלם לעובדים הזכאים את שכרם, גם אם לא הגישו תביעה לשיפוי מרשות המיסים.
טיפ
תקופת הזכאות לפיצוי למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שהתגוררו בישובים שפונו ונעדרו מעבודתם היא עד תום תקופת הפינוי. למידע נוסף לחצו כאן.

עוד באותו נושא…

זכויות נשים

הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים

תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לפי תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו 1996. הפליית נשים בשכר העבודה הינה אחד הביטויים הנפוצים להפלייתן

קרא עוד »
מעסיקים

למה חשוב לבצע בקרת שכר?

כל מעסיק יודע עד כמה חשוב לבצע בקרה וניהול נכון של העסק. בקרה מאפשרת למעסיק לזהות כשלים מבעוד מועד ולהתמודד עם טעויות שקרו מסיבה זו

קרא עוד »
חקיקה

חוק הגנת השכר

שכר עבודה שכר עבודה מוגדר על פי חוק כתשלומים להם זכאי העובד עקב ובמשך עבודתו. שכר עבודה כולל גם תשלומים עבור פריון עבודה, שעות נוספות

קרא עוד »

תוכן עניינים