אם שכרך אצל המעסיק העיקרי נמוך מ – 7,122 ש”ח (החל ב- 01.01.2023) בחודש- תוכל להפיק אישור באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות  האתר
  • באמצעות טופס הצהרת עובד למעסיק משני
    את הטופס עליך למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה המוקדמת מיום תחילת העבודה/קבלת הפנסיה המוקדמת או בתחילת כל שנת מס.
אם הכנסתך עולה על ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח – 47,465 ש”ח (החל ב- 01.01.2023) בחודש: 
עליך להגיש בקשה לתיאום דמי ביטוח עבור השנה הנוכחית, למחלקת גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריך.
לבקשה יש לצרף  טופס 100 מכל מקורות ההכנסה בשנה הנוכחית. את הבקשה תוכל לשלוח ישירות לסניף באמצעות האתר.

הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח

אם נוכו משכרך דמי ביטוח גבוהים מהנדרש ב- 7 השנים האחרונות, ולא ביצעת תיאום דמי ביטוח עבור שנים אלה – אתה צריך להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח.
שים לב, החזר עבור השנה הנוכחית יש לבצע באמצעות המעסיק או משלם הפנסיה.

הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח באתר
אם הכנסתך מכל המעסיקים נמוכה מ- 47,465 ש”ח (החל ב- 01.01.2023) בחודש  –  עליך להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח באתר.
הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח בסניף
אם הכנסתך מכל המעסיקים גבוהה מ- 47,465 ש”ח (החל ב- 01.01.2023)  בחודש – עליך להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח למחלקת גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריך, בצירוף טופס 100 (159) מכל מקורות ההכנסה.
את הבקשה ניתן לשלוח ישירות לסניף באמצעות האתר. הודעה על חישוב ההחזר תישלח אליך בדואר.