חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון
יולי 2024
ב ג ד ה ו ש א
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

תלוש שכר

תלוש שכר

מעסיק מחויב למסור לעובדיו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם, לכל המאוחר ביום התשיעי שלאחר המועד שבו עליו לשלם את השכר.

 • תלוש שכר הוא מסמך חשוב לצורך בירורים בין העובד למעסיק, וכן כדי לאפשר לעובד לדעת מה מצבו ואם שולמו לו מלוא זכויותיו.
 • כמו כן, בעת מימוש זכויות מהמוסד לביטוח לאומי, כמו תאונת עבודה, לידה, או דמי אבטלה לאחר פיטורים, יש צורך בתלושי השכר.
 • החובה למסור תלוש שכר לא חלה על מעסיק יחיד המעסיק עובד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו (לדוגמה: בעל בית המעסיק עוזרת בית או מבשלת בביתו).

אלו פרטים נדרשים להופיע בתלוש השכר?

 • בהתאם לתוספת לחוק הגנת השכר, תלוש השכר צריך לכלול את הפרטים הבאים:
מידע חיוני לעובד
 • ותק העובד, כולל תאריך תחילת ההעסקה, ובמקרה של חילופי מעסיקים – ותק מצטבר.
 • פירוט תקופת העבודה שבעבורה משולם השכר, כולל שעות וימי העבודה בהן עבד העובד. אם מדובר בעובד שלא חל עליו חוק שעות עבודה ומנוחה – יש לציין זאת.
 • מספר ימי החופשה וימי המחלה שנוצלו באותו חודש ומספר הימים שנותרו.
 • שכרו הרגיל של העובד, השכר בגין שעות נוספות ומספר השעות הנוספות.
 • סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה ודמי ביטוח לאומי וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס.
 • פירוט דמי הבראה, דמי מחלה ודמי חופשה ששולמו לעובד. יש לציין את סוג התשלום (הבראה, חופשה או מחלה), את מספר יחידות התשלום (מספר ימי הבראה, מספר ימי חופשה או מספר ימי המחלה, שעבורם משולם התשלום) ואת גובה התשלום הסופי.
 • תוספות אחרות ששולמו לעובד.
 • פירוט החזר הוצאות נסיעה.
 • היקף העבודה:
  • עובדים לפי שעה/יום: מספר השעות/ימים בהם עבד העובד, והשכר ששולם לו לפי שעה/יום.
  • עובדים חודשיים: היקף המשרה.
  • עובדים בקבלנות: פירוט אופן חישוב השכר.
 • אם יש תשלומים עבור הפרשי שכר (תשלומים המתייחסים לתקופה מוקדמת יותר מהתקופה שאליה מתייחס תלוש השכר), יש לציין את התקופה עבורה הם ניתנים. לדוגמה: אם בתלוש השכר של חודש אוקטובר משולמות לעובד הוצאות נסיעה עבור נסיעות שביצע במהלך חודש ספטמבר, יצוינו הוצאות אלה תחת סעיף “הפרשי שכר”.
 • ניכויים מהשכר כגון: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכוי לביטוח פנסיוני או לקופת גמל (יש לציין מה הקופה שאליה הניכוי מיועד), וכל ניכוי אחר. לגבי כל ניכוי יש לפרט מה סוגו ומה שיעורו.
 • הפרשות המעסיק המשולמות לביטוח פנסיוני וקרן השתלמות.

מידע פורמלי

 • שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת הזהות של העובד.
 • שם המעסיק, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, וכתובת מקום העבודה או העסק.
 • אופן תשלום השכר. אם השכר משולם שלא במישרין, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר. אם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר, יש לציין מה מספר החשבון ופרטי הבנק.
 • יש לציין מה שכר המינימום לחודש ומה שכר המינימום לשעה בתקופת התשלום. אם עוד לא מלאו לעובד 18 שנים, יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום בהתאם לגילו.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים, למעט עובד המועסק ע”י מעסיק יחיד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו (לדוגמה: עוזרת בית המועסקת ע”י בעל הבית בביתו).

תלוש שכר אלקטרוני

 • לפי תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), מעסיק יכול להוציא לעובד תלוש שכר אלקטרוני, בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. העובד הסכים לכך בכתב וחתם על טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים (קובץ להורדה).
  2. העובד לא שינה את דעתו (שינוי דעה בכתב בכל עת מחייב את המעסיק לחזור להוצאת תלוש שכר רגיל).
  3. התלוש ניתן להדפסה.
 • תלוש השכר האלקטרוני יכול להיות באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק, או באמצעות דואר אלקטרוני פרטי של העובד או בדואר אלקטרוני מטעם המעסיק.
 • במקרה של בחירה באפשרות של קבלת התלוש בדואר האלקטרוני הפרטי שלו, אמור העובד להשיב למעסיק כי קיבל את התלוש עד 14 בחודש שבו התקבל השכר. אם המעסיק לא קיבל הודעה כזו, עליו להנפיק לעובד בתוך 5 ימים נוספים (כלומר, עד 19 בחודש) תלוש שכר רגיל.
 • בכל מקרה, המעסיק מחויב לאפשר לעובד לקבל תלושי שכר מודפסים לתקופה שלא תפחת מ-7 שנים אחורנית.
 • למידע נוסף ראו הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי באתר משרד העבודה.
https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2021/12/שכר-שווה.png
הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים

תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לפי תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו 1996. הפליית נשים...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/05/בקרת-שכר.png
למה חשוב לבצע בקרת שכר?

כל מעסיק יודע עד כמה חשוב לבצע בקרה וניהול נכון של העסק. בקרה מאפשרת למעסיק לזהות כשלים מבעוד מועד ולהתמודד...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2020/11/חוק-הגנת-השכר.png
חוק הגנת השכר

שכר עבודה שכר עבודה מוגדר על פי חוק כתשלומים להם זכאי העובד עקב ובמשך עבודתו. שכר עבודה כולל גם תשלומים...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/04/חוק-הקפאה-והפחתה-של-דמי-הבראה-בשנת-2024.png
חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד-2024

מאת: עו”ד רינת טבאי ביום 18.03.2024 נכנס לתוקפו החוק, אשר קובע כי תשלום יום אחד של דמי הבראה בשנת...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/03/תשלום-שכר-לעובדים-שנעדרו-מעבודתם-בשל-מלחמת-חרבות-ברזל.png
תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מלחמת חרבות ברזל

עובדים שנעדרו מעבודתם בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 בשל נסיבות המפורטות בהמשך, זכאים לתשלום שכר...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/03/7-2048x652-1.png
דחיית בקשה לאיכון טלפון של עובד לשעבר הטוען לזכאות לשעות נוספות

סע”ש 67269-03-22 מאת: עו”ד מור פפיר כהן רקע עובדתי מר רועי לוי (להלן: “התובע”) עבד כמתקין וילונות באולמות...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/02/שכר-המינימום.png
שר העבודה הודיע על כוונתו להעלות את שכר המינימום

על פי עבודת מטה מקצועית שנעשתה במשרד העבודה, יואב בן צור, שר העבודה, הודיע כי בכוונתו להעלות את שכר המינימום....

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2023/09/Yellow-and-Blue-Minimalist-Digital-Marketing-Outdoor-Banner-1.png
הורים לילדים במעונות? הבשורה האדירה של משרד העבודה

לכבוד סוכות, המשרד יעביר מקדמות לארגונים המפעילים את מעונות היום בכדי שיאפשרו להורים תשלום מופחת עד קבלת...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2023/09/דמי-הבראה.png
דמי הבראה 2023

מבוא ביום 13.07.2023 פורסמה ברשומות הודעה לפיה בכוונת שר העבודה לחתום על צו הרחבה לפיו דמי ההבראה במגזר...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2020/12/קוד-דיווח-ביטוח-לאומי.png
דמי הבראה

בהתאם להסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה וצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש לפי חוק...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2023/07/שכר.png
האם השכר החודשי ששולם לעובד שיקף שכר עבודה רגיל ורכיבי הבונוס והשעות הנוספות הגלובליות היוו רכיבים פיקטיביים, או שמא השכר אכן כלל גמול עבודה בשעות נוספות ותשלום עבור בונוס?

מאת: רעות פרץ הקדמה לפתחו של בית הדין הגיעה הסוגיה – האם שכרו החודשי של עובד אשר מגלם בתוכו רכיבים של שעות...

תוכן עניינים