Search
Close this search box.
דף הבית » ניוזלטר חודשי » עדכוני פסיקה וחקיקה חודש ינואר

מאמרים חדשים

קטגוריות

עדכוני פסיקה וחקיקה חודש ינואר

לקוחות נכבדים,

להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.

חקיקה

האם קיימת חפיפה בין תקופה החל”ת לתקופה המוגנת של עובדת לאחר חופשת לידה?

תיקון אשר עבר לאחרונה בחקיקה,  שם למעשה סוף לפרשנויות הסותרות שהיו עד כה לעניין חפיפה בין תקופת החל”ת לתקופה המוגנת של עובדת לאחר לידה.

בהתאם לתיקון מס’ 26 לחוק עבודת נשים נקבע כי,  מעסיק אשר הוציא עובד או עובדת לחופשה ללא תשלום לתקופה רצופה העולה על 14 ימים לפחות, שחלקה או כולה בתקופה של 60 הימים בהם אסור לפטר עובד/ת לאחר חופשת לידה או לאחר חופשה ללא תשלו לאחר לידה, החופשה ללא תשלום לא תיחשב במסגרת 60 הימים המוגנים ולמעשה 60 הימים לא יחלו להיספר עד לתום החל”ת.

התיקון תקף בין התאריכים 24.12.2020 – 30.06.2021

יחד עם זאת, מעסיק אשר יהיה מעוניין להוציא עובד/ת לחל”ת או לפטר עובד/ת בתקופת הימים המוגנים, יהיה רשאי לפנות לממונה על חוק עובדת נשים לקבל היתר וזאת בתנאי כי החל”ת/ הפיטורים אינם בקשר ישיר ללידה.

מאמרים

תקדים בארצי: ידועים בציבור זכאים לפיצויי פיטורים עקב מעבר  דירה

בפסיקה תקדימית קבע לאחרונה בית הדין הארצי כי הסעיף אשר מזכה עובדים להתפטר בדין מפוטר בעקבות מעבר מגורים לרגל נישואיהם, חל גם על ידועים בציבור.

מדובר למעשה על ערעור פסק דין של ביה”ד האזורי אשר דחה את ערעור המערערת על פסק דין שלפיו חויבה המערערת לשלם לעובדת המשיבה פיצויי פיטורים.

העובדת, פקידה במקומון של “אינדקס הגליל תקשורת ועיתונות” התפטרה ב-2013 מעבודתה בעקבות העתקת מקום מגוריה למגורים משותפים עם בן זוגה. השניים הביאו שני ילדים לעולם, ערכו הסכם ממון והוציאו תעודת זוגיות דרך ארגון “משפחה חדשה”.

החברה דחתה את בקשתה לקבל פיצויי פיטורים ככל עובד שמעתיק מגורים לרגל נישואיו בנימוק שהמעבר לא היה לרגל נישואים ובאותה תקופה העובדת הייתה עדיין נשואה לבעלה הקודם (אשר סירב להתגרש ממנה במשך שנים).

העובדת הגישה תביעה לבית הדין האזורי בנצרת  אשר קיבל את תביעתה ופסק לעובדת פיצויים בגובה 33,028 ₪  והוצאות בגובה של  3,886 ₪.

אלא שהחברה לא השלימה עם פסק הדין והגישה ערעור. החברה טענה כי אין  אפשרות למתוח את לשון הסעיף בחוק שמזכה בפיצויים עובד שעבר מקום מגורים “לרגל נישואיו” ולקבוע שהוא חל גם על ידועים בציבור.

בערעור לארצי, הדיון נסב האם הזכות לפיצויי פיטורים הקיימת למי שהעתיק את מגוריו ל״רגל נישואיו״ על פי סעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים, חלה גם על מי שעשה זאת לרגל היותו ידוע בציבור.

השופט אילן סופר טען כי על פי לשון החוק  אין כדי למנוע פרשנות שמחילה את סעיף 8 לחוק גם על ידועים בציבור. לטענתו, בחינת התכלית האובייקטיבית הראתה כי על יסוד ערכי השוויון והביטחון הסוציאלי אין מקום לשוני רלוונטי בין קבוצת העובדים שהתפטרו לרגל נישואיהם לבין קבוצת העובדים שהתפטרו לרגל היותם ידועים בציבור. עוד טען  כי המגמה המשפטית הברורה שואפת לצמצום הפער בין זוגות נשואים לבין ידועים בציבור והיא מתבטאת גם בסעיפים שונים של חוק פיצויי פיטורים עצמו.

מכוח תפיסה זו נקבע בפס”ד כי יש מקום לפרש את המונח נישואים בסעיף הרלוונטי בחוק בצורה רחבה. פרשנות כזו, צוין, מתיישבת גם עם תכלית הסעיף לספק הכנסה חלופית לעובד שנאלץ לעבור למקום מגורים חדש בשל הזוגיות עד שימצא עבודה חדשה. תכלית זו לא משתנה כשמדובר בידוע בציבור. כמו כן, היא משתלבת עם האיסור על אפליה בפיטורים או בפיצויי פיטורים בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

עוד הדגיש השופט כי יש לפרש את החוק  בהתאם למציאות החברתית המשתנה ולמגמה המשפטית הדוגלת בשוויון זכויות בין זוגות נשואים לבין ידועים בציבור.

לפיכך נקבע כי הסעיף שמחייב מעסיקים בפיצויי פיטורים למי שהעתיק את מקום המגורים “לרגל נישואיו” חל גם על ידועים בציבור.

תוספת וותק בענף הניקיון

מאת: עו”ד משה בושי

צו הרחבה בענף הניקיון מעניק לעובדים בענף זכויות שונות מעבר לזכויות הקבועות בחוק לכלל העובדים במשק, כגון: קרן השתלמות, דמי הבראה מעבר לקבוע בחוק (הן בתשלום ליום הבראה של 423 שקלים לעומת 378 שקלים במגזר הפרטי והן במספר הימים להם עובדי הניקיון זכאי),סבסוד ארוחות, שי לחגים ועוד.

בין יתר הזכויות המוקנות לעובד בענף הניקיון קיימת תוספת הותק.

סעיף 7 לצו ההרחבה קובע כך:

“(א) עובד יהיה זכאי, החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, לתוספת ותק בגובה 0.35 ש”ח לכל שעת עבודה, החל מהשנה השישית ואילך, יהיה עובד זכאי לתוספת ותק בגובה של 0.46 ש”ח לכל שעת עבודה.

(ב)  מובהר כי חישוב ותק העובד ייעשה לפי ותק אצל המעסיק או אצל מזמין השירות, לפי הגבוה; מזמין השירות ידווח למעסיק על שנות הוותק של העובד אצל מזמין השירות.”

סעיף זה מופיע גם בזכותון עובדי קבלן בענף הניקיון.

הפסיקה התייחסה לסוגיה בפסקי דין שונים כך בס”ע(אזורי ת”א)33520-10-11 שרה יאסו איי אס אס אשמרת בע”מ(פורסם בנבו 3.2.2016), בפסקה 46 לפסה”ד:

“תוספת הוותק הינה בשיעור של 0.35 ש”ח לכל שעת עבודה החל מהשנה השניה ו- 0.46 ש”ח החל מהשנה השישית.”

בס”ע(אזורי ת”א) 41121-05-12 ילנה קלינין רשת בטחון בע”מ (פורסם בנבו 18.5.14)

שם נדחתה טענב כי לא ניתן לתבוע את תוספת הותק לאחר סיום יחסי העבודה, כך פסקה 13 לפסה”ד:

“טענת הגנה ראשונה שהעלו הנתבעות לגבי רכיב תביעה זה הינה שתוספת וותק היא “תוספת נלווית לשכר” ועל כן אין אפשרות לתבוע אותה לאחר סיום יחסי עובד מעביד. איננו מקבלים את הטענה, לאור פסיקת בית הדין הארצי לפיה “ככלל, הזכות לתוספת ותק מכח הסכם קיבוצי, הינה בעלת מאפיינים של חקיקת מגן “

פסק דין שממחיש את החשיבות של תוספת הותק הוא גלם נ’ צוות 3 ניקיון ושירותים עב (ת”א) 5718/09

שם היתה תובענה ייצוגית בגין אי תשלום תוספת ותק שהסתיימה בפשרה בכתב הטענות של התביעה פורט סוכם תוספת הותק בטבלה להלן:

יא-13 .חישוב סכום התביעה הייצוגית הכולל, אפוא, ה וא: תוספת ותק 542,807₪ הפקדות לפנסיה – תגמולים 562,148,15₪ הפקדות לפנסיה – פיצויים 262,186,13₪ ניכויים שלא כדין 600,209,1₪  

סוגיה נוספת בהקשר לתוספת הותק היא ההתייחסות לשעות הנוספות,

הצו נוקט במילים “לכל שעת עבודה” נשאלת השאלה האם בגין שעות אלה נכללות גם שעות נוספות?

בפס”ד ס”ע (אזורי י-ם)14007-09-10 אביטה נגה-סייפן חברה לאבטחה ושמירה בע”מ(פורסם בנבו 8.4.13)בית הדין הבהיר כי בחישוב יש לכלול גם את השעות הנוספות כך:

תביעת התובע לתוספת וותק מעוגנת בצו ההרחבה בענף הניקיון. החישוב של התובע, לפי 220 שעות בחודש עבור שנת עבודה כפול 0.35 ₪ לשעה, מקובל עלינו. לפיכך נפסוק לתובע סך 1,562 ₪ כבקשתו.”

כלומר לוקחים בחישוב את כל ה220 שעות שכפי שניתן להבין חלקן שעות נוספות.

נקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא כי רכיב תוספת ותק נכלל ברכיבים לצורך חישוב פיצויי פיטורים, כך תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים(חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ”ד-1964:

” (א)  הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם:

(1)   שכר יסוד;

(2)   תוספת ותק;

(3)   תוספת יוקר המחיה;

(4)   תוספת משפחה.

    (ב)  נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, יראו   תוספות   אלה    כחלק משכר היסוד

    (ג)   לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת משנה  (א) או  לפי חלק מהם, יובא בחשבון שכרו שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.”

לסיכום

תוספת הוותק לעובדי הניקיון הוא נושא שיש להכיר ולשים עליו דגש  בקרב מעסיקים לעובדים המועסקים בענף.