חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
דף הבית » ניוזלטר חודשי » עדכוני פסיקה וחקיקה אפריל 2024

מאמרים חדשים

קטגוריות

עדכוני פסיקה וחקיקה אפריל 2024

לקוחות נכבדים,
להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.

תוספת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 3

מאת: עו”ד מור פפיר כהן

על פי הצעת החוק שעברה בכנסת, החל משנת המס 2024, יקבלו הורים לילדים שגילם עד גיל 3 תוספת של נקודות זיכוי אשר תבוא לידי ביטוי לפי החלוקה הבאה:

גיל הילד בשנת המס

עד שנת 2023 כולל

החל משנת 2024

שנת לידה

1.5

2.5

1

2.5

4.5

2

2.5

4.5

3

2.5

3.5

כלומר, בשנת הלידה יקבל כל הורה נקודת זיכוי אחת שתתווסף ל-1.5 הנקודות להן היה זכאי בשנת 2023, כך שיהיה זכאי בסך הכל ל- 2.5 נקודות זיכוי.

בשנה בה ימלאו לילד שנה וכן, בשנה שבה ימלאו לילד שנתיים, יקבל כל הורה תוספת של 2 נקודות זיכוי ל-2.5 נקודות זיכוי להן היה זכאי בשנת 2023,  כך שסך הכל יהיה זכאי ל- 4.5 נקודות זיכוי.  

בשנה שבה ימלאו לילד שלוש שנים, יקבל כל הורה נקודת זיכוי נוספת ל-2.5 נקודות זיכוי להן הזה זכאי בשנת 2023 כך שסך הכל יהיה זכאי ל- 3.5 נקודות זיכוי.

הורה יחיד

הורה יחיד במשפחה שאין בה הורה נוסף (חד הוריים), זכאי לכפל נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילים אליהם מתייחס החוק.

שווי נקודת זיכוי לשנת 2024 הוא 2,904 ₪ לשנה, ומשמעותה של כל נקודה תהא הפחתה של כ-242 ₪ לחודש. הורה שיכול לנצל את נקודת הזיכוי במלואן, יכול להגיע ל”חיסכון מס” של עד ל-484 ₪ לחודש.

מענק עבודה

בנוסף לאמור, וועדת הכספים אישרה מתן תוספת מענק עבודה להורים לילדים שגילם עד גיל 3, אשר הינם הורים עובדים בעלי הכנסה נמוכה.

סכום התוספת יעלה בהדרגה בטווחי הכנסה נמוכים עד שיגיע לסכום מרבי של 470 ₪ לחודש בגין כל ילד שגילו עד גיל 3. התוספת כאמור תינתן להורים שהכנסתם החודשית הממוצעת נמצאת בטווחי ההכנסה המזכה שלהלן:

הורה לילד עד גיל 3 שסך הכנסתו היא עד 8,255 ₪, והורה לשניים אשר אחד מהם גילו עד גיל 3 סך הכנסתו היא עד 9,531 ₪.

יש לשים לב, כי ישנם תנאים נוספים לקבלת ההטבה. תנאים אלה נקבעו בחוק מענק עבודה ויש לעיין בהם בטרם הגשת בקשה לקבלת ההטבה האמורה.

מידע נוסף – אתר מס הכנסה

אושר לקריאה שנייה ושלישית: תוספת נקודות זיכוי ממס ומענק עבודה להורים לילדים עד גיל 3

ועדת הכספים של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לסיוע להורים לילדים עד גיל 3, המגדילה את ההכנסה הפנויה של הורים לילדים בגילאים אלה. הגדלת ההכנסה תתבצע על ידי תוספת נקודות זיכוי ממס אשר תפחית את חבות מס ההכנסה של הורים לילדים בגילאים אלו, או על ידי תוספת למענק עבודה להורים שהכנסתם נמוכה.

על פי הצעת החוק, החל משנת המס 2024 יקבלו הורים לילדים שגילם עד 3 תוספת של נקודות זיכוי ממס לפי החלוקה הבאה: בגין כל ילד שנולד בשנת המס תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה, בגין כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס יינתנו 2 נקודות זיכוי נוספות במס לכל הורה, ובגין כל ילד שמלאו לו 3 שנים בשנת המס, תינתן נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה.

שווי נקודת זיכוי לשנת 2024 הוא 2,904 ₪ לשנה, ומשמעותה של כל נקודה היא הפחתה של כ-242 ₪ לחודש בחבות המס. על כן, שווי הטבת המס המוצעת בהצעת חוק זו להורה שיכול לנצל את נקודות הזיכוי במלואן יכול להגיע עד לכ-484 שקלים חדשים לחודש לכל הורה, ועד לכ-968 שקלים חדשים למשק בית לחודש, לכל ילד. הורה יחיד במשפחה שאין בה הורה נוסף יהיה זכאי לכפל נקודות זיכוי בגין כל ילד בגילאים האמורים.

לאחר אישור החוק במליאה ופרסומו ברשומות, תוענק ההטבה רטרואקטיבית החל מתחילת שנת המס, ורשות המסים תוציא הנחיות לציבור המעסיקים בנוגע למימוש ההטבה. שכירים שעובדים במקום עבודה אחד אינם נדרשים לבצע כל פעולה על מנת לממש את ההטבה. עצמאים, וכל שאר החייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, ייהנו מההטבה כחלק מחישוב המס השנתי לאחר הגשת הדוח.

כמו כן תפעל רשות המסים לתקן באופן יזום תיאומי מס שהוגשו במהלך השנה, על מנת שהורים שערכו תיאום מס לפני אישור ההטבה יקבלו את נקודות הזיכוי מבלי להידרש לפנות לרשות המסים על מנת לקבל תיאום מס חדש.

כאמור, הצעד השני שאישרה ועדת הכספים הוא מתן תוספת למענק עבודה להורים לילדים שגילם עד 3, אשר הם הורים עובדים בעלי הכנסה נמוכה. סכום התוספת יעלה בהדרגה בטווחי ההכנסה הנמוכים עד שיגיע לסכום מרבי של 470 ₪ לחודש בגין כל ילד שגילו עד 3, ואז יירד בהדרגה בטווחי ההכנסה הגבוהים. התוספת תינתן להורים שהכנסתם החודשית הממוצעת נמצאת בטווח ההכנסה המזכה, והם עומדים בתנאי הזכאות האחרים שנקבעו בחוק מענק עבודה.

טווח ההכנסה המזכה נקבע כך שתקרת ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק לילד שגילו עד 3 גבוהה יותר מתקרת ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק עבודה. כך, למשל, בעוד שתקרת ההכנסה המזכה במענק עבודה לשנת 2023 להורה לילד או שניים עומדת על 6,850 ₪, תקרת ההכנסה שמזכה במענק לילד עד גיל 3 עומדת על 8,255 ₪ להורה לשניים שאחד מהם גילו עד 3 ו-9,531 ₪ להורה לשני ילדים שגילם עד 3. משמעות הדבר היא שישנם הורים שאינם מקבלים מענק עבודה כיום ובכל זאת יהיו זכאים למענק לילד עד גיל 3.

תוספת נקודות הזיכוי צפויה להביא לאובדן הכנסות של כ-1.3 מיליארד ₪ בשנה החל משנת המס 2024, ותוספת מענק העבודה צפויה להגדיל את הוצאות הממשלה על תשלום מענק עבודה בכ-850 מיליון ₪ בשנה החל משנת 2025.

מעסיק הפלה עובד בקבלה לעבודה בשל מוצאו – בית הדין פסק לעובד פיצויים של 62,000 ש”ח

מאת: עו”ד רינת טבאי

סע”ש (חיפה) 47027-04-22 ניתן ביום 01/02/24.

העובדות

התובע, בחור ערבי ישראלי, מורה לאזרחות בעל תואר שני בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה במדעי המדינה. הגיש מועמדותו לעבודה בחברה לייצור מאפים.

התובע הגיע למשרדי החברה, במהלך הריאיון פקידת ההשמה ומנהל החברה שוחחו בטלפון והוחלט לא לקבלו לעבודה.

התובע טוען ששמע את השיחה בין הפקידה לבין מנהל החברה ברמקול של הטלפון ובמסגרה נאמר על ידי המנהל כי זה מסרב לקבלו מכיוון שהוא אינו מעוניין להעסיק עובדים ערבים.

מנגד החברה טענה כי זה לא נכון, וכי העובד לא שמע את השיחה בין הפקידה למנהל החברה.

החברה טענה שהעובד לא הוזמן למקום העבודה מאחר והתובע מוכשר יתר על המידה בשביל לעבוד אצלם במפעל אפייה. מדובר במורה ותיק בעל תואר שני בהצטיינות במדעי המדינה. כמו כן, החברה הוסיפה כי הם מעסיקים עובדים ערבים ולכן זו אינה הסיבה לאי קבלתו.

התובע הגיש תביעה מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

הכרעת בית הדין

בית הדין דחה את טענות החברה. וביניהן התייחס לטענות כלהלן:

 1. שמיעת השיחה בין הפקידה למנהל החברה: בית הדין ציין כי התובע עמד בסמוך לפקידה וגם אם השיחה לא התקיימה ברמקול הייתה יכולת לתובע לשמוע את חילופי הדברים בין השניים. 
  נקבע כי החברה לא הצליחה להוכיח כי התובע לא שמע את הדברים.
 2. התובע מוכשר יתר על המידה: טענה זו אף היא נדחתה וזאת מאחר וטענה זו לא הועלתה בכתב הטענות והועלתה לראשונה רק בזמן חקירתו הנגדית של מנהל החברה.
 3. החברה מעסיקה עובדים ערבים אחרים: בית הדין התייחס לטענה זו כלא רלוונטית. שכן, טענת אפליית המוצא היא התייחסות פרטנית לתובע והתובע הוכיח ממכסת הראיות כי הופלה לרעה על רקע גזעני.
 4. כמו כן, הפקידה העידה כי המנהל שאל אותה האם מי שעומד מולה הוא ערבי. וזאת ניתן ללמוד מהתכתבות הוואטסאפ בין המנהל לפקידה אשר הביע בפניה את אי רצונו בהעסקת עובדים מהמגזר הערבי. הפקידה הייתה נבוכה מדבריו של המנהל ולאחר שסיימה את השיחה, התובע הביע את מורת רוחו מהדברים וציין שמצב זה השפיע קשות על נפשו.

בית הדין קבע כי בהתחשב במכלול הראיות, יחד עם עדותה של הפקידה, הוכחה הטענה לאפליה מחמת מוצאו של התובע.

מטרת פיצוי העובד היא פיצוי על נזק ממשי והן פיצוי עונשי והמטרה היא למנוע התנהגות מפלה על רקע השתייכות לאומית שיש בה פגיעה משמעותית בכבודו של התובע כאדם

בית הדין פסק בשל הנסיבות כי דינה של התביעה להתקבל וכי על החברה לפצות את התובע בסך של 62,000 ש”ח.

חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ”ד-2024

מאת: עו”ד רינת טבאי

ביום 18.03.2024 נכנס לתוקפו החוק, אשר קובע כי תשלום יום אחד של דמי הבראה בשנת 2024 יופחת משכרו של כל עובד ויועבר לקופת המדינה לטובת תקצוב הטבות לחיילי מילואים.

בנוסף קובע החוק כי תוקפא עליית שווי דמי ההבראה.

 

פירוט עיקרי החוק

בהתאם להוראות החוק, יום הבראה אחד יופחת מכל עובד אשר זכאי לדמי הבראה בשנת 2024 כאשר סכום זה יועבר לפקיד שומה לטובת אוצר המדינה.

ביצוע ההפחתה יבוצע כדלקמן:

 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי – החישוב להפחתה יהיה של יום הבראה אחד שלפיו מחושבים דמי ההבראה המשולמים לשנת 2024. עובד במשרה חלקית – ההפחתה תהיה בהתאם לתוצאה הנ”ל כפול חלקיות משרתו.
 • עובד שדמי ההבראה משולמים לו באופן חודשי – החישוב לסכום ההפחתה יהיה יום הבראה אחד שלפיו מחושבים דמי ההבראה המשולמים בשנת 2024, כשהוא מחולק ב12. סכום זה יופחת בכל חודש.
  עובד במשרה חלקית –  ההפחתה תהיה בהתאם לתוצאה הנ”ל כפול חלקיות משרתו.
 • הפחתה בשיעור של חצי יום הבראה – עובד שבשנת  2024 היה זכאי ל5 ימי הבראה, והמשכורת החודשית הממוצעת בתקופה של שלושת החודשים ינואר 2024 ועד מרץ 2024 לא עלתה על  6,000 ₪ ברוטו- יופחת לו חצי יום הבראה.
  ואם הוא מועסק במשרה חלקית וזכאי לחמישה ימי הבראה, המשכורת החודשית הממוצעת, ולא יותר מ6,000 ₪ כפול חלקיות משרתו – יופחת חצי יום הבראה.
 • באשר למעסיק אשר משלם בדרך של מימון נופש או בהטבה אחרת – ההפחתה תהיה בדרך של הקטנת המימון או שווי ההטבה במחיר יום הבראה.

 

קביעת מחיר יום ההבראה בהתאם למתכונת העסקה
 • עובד המועסק במשרה מלאה- יופחת יום הבראה אחד.
 • עובד המועסק במשרה חלקית – יופחת חלק יחסי מיום הבראה בהתאם לחלקיות המשרה.
 • עובד במשרה חלקית ומועסק כעובד שעתי – חלקיות המשרה תחושב כמנה המתקבלת בנוסחה שלהלן ולא יותר -1:
 • עובד המועסק בחלק מהתקופה שבעדה משולמים דמי הבראה בשנת 2024- יופחת חלק יחסי מיום ההבראה לחלקיות העסקה באותה התקופה.
 • עובד במשרה חלקית ומועסק רק חלק מהתקופה שבעדה משולמים לו דמי הבראה בשנת 2024- יופחת חלק יחסי מיום ההבראה בכפוף למכפלה של חלקיות המשרה וחלקיות ההעסקה.
לדוגמא: עובד שמועסק ב60% משרה ודמי ההבראה משולמים לו רק על 6 חודשי עבודה יש להפחית משכרו 30% ממחיר יום ההבראה.  60% משרה X  0.5= 30%

העברת סכום ההפחתה

על המעסיק להעביר את הפחתת סכום דמי ההבראה לפקיד השומה לטובת קופת המדינה במועד תשלום  דמי ההבראה לעובד, אשר כוללים את תשלומי החובה אשר היו חלים עליו אילולא ההפחתה הנ”ל וזאת בהתאם לסעיף 246 לפקודת מס הכנסה (מיסים שהיו מנוכים במקור ממשכורת לעניין דיווח-ביטוח לאומי, מס בריאות\ מס שכר וכיו”ב).

ולגבי מעסיק שמעביר תשלומים לקרן השתלמות – גם הסכום שעליו להעביר לקרן השתלמות בעבור העובד.

 

הקפאת דמי ההבראה

סכום יום ההבראה הוקפא וזאת על אף האמור בכל הסכם או נוהג.

לכן סכום של יום ההבראה שלפיו יחושבו דמי ההבראה בשנת  2024 לעובד יהיה זהה לסכום של יום הבראה שניתן לעובד במהלך שנת 2023.

דגשים

 1. הוראות חוק זה יחולו גם על חייל המשרת בצבא קבע.
 2. להפחתת דמי ההבראה אין השפעה על חישוב הסכום שישולם בעד עובד לקופת גמל לקצבה, על הסדרים פנסיונים לעובד, על תשלומים חד פעמיים לעובד עקב סיום עבודה, על דמי הביטוח הלאומי וכיו”ב.
 3. דמי ההבראה אשר הופחתו לעובד בשנת 2024 לא ישולמו בעתיד לעובד.
 4. במצב בו עובד סיים לעבוד אצל מעסיקו ושולמו לו דמי ההבראה בשנת 2024 בטרם כניסת  החוק לתוקף, אין חובת תשלום של סכום ההשתתפות (הסכום הוגדר בחוק  כמחיר יום ההבראה שיש להפחית לכל עובד וכן תשלומים שהמעסיק היה נדרש להוציא אלמלא ההפחתה, כדוגמת תשלומי ביטוח לאומי, תשלומים לקרן השתלמות, מס שכר ועוד).

הנחיות לדיווח תשלום

 • התשלום ודיווחו יבוצע בתיק הניכויים של המעסיק, בדוח ניכויים טופס 102. נוסף סוג ניכוי חדש- סוג “ניכוי 10- הפחתה של דמי הבראה”. את הדיווחים יש לדווח בהתאם לסוגי העובדים הקיימים ולפי ההנחיות לעיל.
 • דיווח על סוג ניכוי 10 יבוצע בדרכים הנ”ל:
 • דיווח מקוון דרך אתר רשות המיסים > תשלום מיסים-ניכויים> דיווח ותשלום דו”ח ניכויים.
 • באמצעות המייצג במערכת המייצגים.
 • פניה ישירה למשרד השומה.

יודגש: לא ניתן לדווח על סוג ניכוי 10 בפנקס הניכויים לשנת 2024 , כמו כן לא ניתן להפיק פנקס חדש עם סוג ניכוי זה.

 

קבצים להורדה