Search
Close this search box.
דף הבית » ניוזלטר חודשי » עדכוני פסיקה וחקיקה מרץ 2023

מאמרים חדשים

קטגוריות

עדכוני פסיקה וחקיקה מרץ 2023

קצבאות לאחר גיל פרישה

Picture of עו''ד שלי גולדמן

עו''ד שלי גולדמן

ארכיון מחבר

ביטוח לאומי משלם קצבאות שונות למבוטחיו לאורך החיים בשל מצבים שונים – מצב רפואי, מצב כלכלי, הבטחת הכנסה, אובדן כושר עבודה או אירועי חיים כגון: שמירת הריון ודמי לידה.

מבוטחים עשויים להיות זכאים ליותר מקצבה אחת, לדוגמא: קצבה בגין ילד נכה ודמי חופשת לידה, קצבת הבטחת הכנסה ודמי אבטלה) לעיתים סכומי הקצבאות יינתנו במלואם ולעיתים ביטוח לאומי יבצע שכלול של שתי הקצבאות,  כך למשל במצב בו מבוטח מקבל הן דמי אבטלה והן קצבת הבטחת הכנסה, דמי האבטלה יילקחו בחשבון לצורך קביעת גובה סכום הבטחת ההכנסה וכיו”ב…)

מה קורה כאשר מבוטח/ת מגיעים לגיל הפרישה?

מקבלי קצבת נכות- קצבת נכות כללית משולמת לזכאים עד גיל פרישה. קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו. מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה עוברים לקבל קצבת אזרח ותיק במקום קצבת נכות.

קצבת נכות כללית

יש לשים לב כי מי שקיבלו קצבת נכות כללית לפני שהגיעו לגיל פרישה– קצבת האזרח התיק שלהם לא תפחת מסכום קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.

הבטחת הכנסה

מקבלי הבטחת הכנסה יקבלו את הקצבה עד לגיל הפרישה ומגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד, עם זאת, הביטוח הלאומי משלם תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק עם הכנסות נמוכות, כדי להבטיח להם הכנסה מינימלית לקיום.

מקבלי דמי אבטלה

דמי אבטלה אף הם ניתנים לגברים ונשים עד לגיל 67 שהינו הינו גיל הפרישה שנקבע לגברים ע”פ חוק גיל הפרישה, מגיל זה יתחילו המבוטחים לקבל קצבת אזרח ותיק חלף דמי האבטלה.

עדכון חקיקה – העלאת שכר המינימום

Picture of עו''ד אלה כהן

עו''ד אלה כהן

ארכיון מחבר

ביום 22/03/2023 חתם שר העבודה יואב בן צור על צו להעלאת שכר המינימום אשר ייכנס לתוקף החל מיום ה – 1 לאפריל 2023 .

שכר מינימום

שכר המינימום יעלה ב 5%, כלומר, עלייה מסכום של 5,300 ₪ לסכום של  5,571.75 ₪ כאשר השינוי יבוא לידי ביטוי בתלושי השכר העתידיים של העובדים החל מחודש מאי הקרוב.

חוק שכר המינימום

חוק שכר המינימום נחקק בשנת 1987 ובו נקבע כי שכר המינימום יהיה בשיעור של 45% מהשכר הממוצע במשק, אולם בשנת 1997 החוק תוקן לשיעור של 47.5% , כך שכיום ע”פ הדין, שכר המינימום צריך לעמוד על לא פחות מ 47.5% מהשכר הממוצע במשק.

השכר הממוצע במשק נקבע מדי שנה קלנדרית ב- 1 לחודש ינואר, כאשר כיום הוא  עומד על סכום של – 11,730 ₪, ובהתאם לכך, יעלה שכר המינימום אשר יהווה 47.5% מהסכום הנ”ל.

שכר המינימום השעתי

כמו כן, שכר המינימום השעתי יעלה גם הוא מסכום של 29.12 ₪ ל- 30.61 ₪.

העדכון האחרון לשכר המינימום חל בפעם האחרונה לפני כחמש שנים, ב-1 לאפריל 2018 והועלה לסכום של 5,300 ₪ שהיה אז מעל למינימום האחוזי הנדרש, אולם לאחר מכן, בעקבות משבר הקורונה, הוקפא שכר המינימום בשנים אלה ובשל כך לא עודכן.

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/06/עדכוני-פסיקה-וחקיקה-יוני-24-2048x652-1.png
עדכוני פסיקה וחקיקה יוני 2024

לקוחות נכבדים,להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/05/עדכוני-פסיקה-וחקיקה.png
עדכוני פסיקה וחקיקה מאי 2024

לקוחות נכבדים,להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/04/עדכוני-פסיקה-וחקיקה-ינואר-2024-2048x652-1.png
עדכוני פסיקה וחקיקה אפריל 2024

לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/04/ניוז.png
עדכוני פסיקה וחקיקה מרץ 2024

לקוחות נכבדים,להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/03/עותק-של-עותק-של-עותק-של-עותק-של-קול-המס-2200-x-700-פיקסל-2200-x-700-פיקסל.png
עדכוני פסיקה וחקיקה פברואר 2024

לקוחות נכבדים,להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף. אולי יעניין אותך גם… עדכוני...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2024/02/Blue-and-White-Modern-We-Are-Hiring-Banner-1.png
עדכוני פסיקה וחקיקה ינואר 2024

לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף. עובדת פוטרה בשל אמירות נגד חיילי צה”ל – בית הדין...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2023/12/עותק-של-עותק-של-עותק-של-קול-המס-2200-x-700-פיקסל-3-2048x652-1.png
עדכוני פסיקה וחקיקה דצמ’ 2023

לקוחות נכבדים,להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף. בזמן שמירת היריון – עובדת זכאית הן לצבירת וותק...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2023/11/Blue-Modern-World-Health-Day-Banner.png
עדכוני פסיקה וחקיקה נובמבר 2023

לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף. תוכן עניינים אי התייצבות עובדת לשימוע סע”ש...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עדכוני-פסיקה-וחקיקה3-2048x652-1.png
עדכוני פסיקה וחקיקה אוקטובר 2023

לקוחות נכבדים, להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף. עדכון דמי הבראה לשנת 2023 במגזר הפרטי הוצאות...

https://www.michpalyeda.co.il/wp-content/uploads/2023/09/עדכוני-פסיקה-וחקיקה-אוגוסט-2023.png
עדכוני פסיקה וחקיקה ספטמבר 2023

לקוחות נכבדים,להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.