חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
דף הבית » פרסומים, עדכונים, חקיקה » פרסומים » השתתפות המדינה תשלום ימי בידוד

מאמרים חדשים

קטגוריות
ארכיון
מאי 2024
ב ג ד ה ו ש א
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

השתתפות המדינה תשלום ימי בידוד

השתתפות המדינה בשכר העובדים שנכנסו לבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה

הרינו מתכבדים לרכז בזאת את ההנחיות הרלוונטיות בעניין השתתפות המדינה בשכר העובדים שנכנסו לבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה.

ביטוח לאומי עתיד לפתוח את הבקשות לזכאים באמצע פברואר, ולכן מוצע להיערך מראש, ובהתאם למפורט.

האמור מובא להלן כשירות ולעזר נוכח פניות חוזרות ונשנות של מעסיקים בדבר השתתפות הממשלה בדמי הבידוד. 

מעסיקים זכאים:

מעסיקים העונים על שני התנאים להלן:

 • מעסיק ששילם לעובד ימי מחלה עבור שהייתו בבידוד בין הימים 01.10.2020 ועד 31.03.2021.
 • תיק הניכויים של המעסיק פעיל ובוצעו דיווחי 102 באופן תקין  (ככל והמעסיק לא דיווח ו/או דיווח באפון שגוי – עליו להסדיר את הדיווחים בכדי להיות זכאי להגשת הבקשה).

מעסיקים שאינם זכאים:

 • משרדי ממשלה
 • גוף מתוקצב מתקציב המדינה (כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה ממשלתית (קופות החולים ותאגידי בריאות
 • גופים הנתמכים על ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף
 • מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר, שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב

סוגי עובדים מזכים:

 • עובד ישראלי שעובד בישראל – כולל עובד במשק בית, חברי קיבוץ ועובד בעל שליטה
 • עובד זר או תושב שטחים שעובדים בישראל בהיתר (יפורט בהרחבה בהמשך)

מהות בידוד מזכה:

 • התשלום יינתן עבור עובד שנעדר מעבודתו כיוון שהוא חייב בבידוד, והבידוד דווח למשרד הבריאות.
 • העובד שוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו– הזכאות היא אם הילד מתחת לגיל 16 או אם הילד מעל גיל 16 אך הוא נזקק לסיוע אישי בשל מוגבלות. האמור חל גם על משפחת אומנה שיש לה ילד שהיא מטפלת בו.
 • העובד חזר מחו"ל ממדינה אדומה שבה עבד בשליחות מעסיקו.

מהות בידוד שאינה מזכה:

 • העובד המשיך לעבוד עבורך בשכר בזמן תקופת הבידוד (אם העובד עבד באופן חלקי בזמן הבידוד, ניתן לקבל דמי בידוד חלקיים).
 • העובד נכנס לבידוד עקב חזרתו מנסיעה פרטית לחו"ל.
 • עובד ששהה בבידוד ובמהלך הבידוד הפך לחולה מאומת- יהא זכאי לדמי בידוד עבורו עד היום שלפני הפיכתו לחולה מאומת.

תנאי סף:

 • העובד חייב לדווח על הבידוד למשרד הבריאות ולהגיש למעסיק, העתק מהדיווח (ניתן לקבל אישורים למייל ממשרד הבריאות רטרואקטיבית מ-1.10.2020.)
 • התשלום יתבצע רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות, לכן חשוב לוודא כי העובד מדווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. ככל והעובד דיווח על הבידוד באיחור, התשלום יהיה מקסימום עבור 4 ימים שלפני מועד הדיווח.

משך ימי הבידוד המזכים:

 • משך הבידוד המקסימלי בתקופה אחת בודדת הוא 14 יום.

מצבים המזכים בתשלום עבור תקופת בידוד מעבר ל- 14 ימים:

 • תקופות עוקבות– העובד סיים בידוד ונכנס מיד לבידוד נוסף ללא הפסקה ביניהם.
 • חפיפה בין תקופות בידוד– העובד נכנס לבידוד ובמהלכו קיבל הודעה על בידוד נוסף.

אופן חישוב דמי הבידוד ליום:

 • יום בידוד מחושב לפי שווי יום מחלה + עלות מעסיק כמו הפרשות סוציאליות ששילם.

ההשתתפות בתשלום:

 • עבור יום הבידוד הראשון – המעסיק לא יקבל תשלום.
 • עבור יום הבידוד השני – המעסיק יקבל 100% מהתשלום ששילם לעובד.
 • עבור יתר ימי הבידוד – המעסיק יקבל תשלום לפי מספר העובדים בעסק נכון ל- 1.8.2020:

מעסיק שהעסיק 20 עובדים או פחות – יקבל 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.

מעסיק שהעסיק יותר מ-20 עובדים – יקבל 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.

** מעסיק שבחודש אוגוסט 2020 לא היה פעיל ולא העסיק עובדים, יוכל לקבל תשלום כמו מעסיק שיש לו פחות מ-20 עובדים.

דגשים:

התשלום עבור תקופת הבידוד הוא רק בהתאם לימי הדיווח שיתקבלו ממשרד הבריאות.

 • חישוב עלות יום הבידוד יהא קבוע לכל תקופת הבידודאם התקופה חצתה חודשים, החישוב יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
 • מהתשלום ינוכו ימי מנוחה וחג– החישוב הוא מספרי ולא קלנדרי. לעובד חודשי שעובד 6 ימים בשבוע ינוכה יום מנוחה אחד מכל 7 ימים. לעובד חודשי שעבד 5 ימים או פחות בשבוע ינוכו 2 ימי מנוחה.
 • לא יקוזזו חובות מעסיקים מהתשלום

מועדי הגשת הבקשה:

הצפי לפתיחת האפשרות להגשת הבקשה הינו במהלך פברואר 2021.

 • ניתן להגיש תביעה עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.
 • בקשות לתשלום רטרואקטיבי עבור תקופות בידוד שהיו בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020, ניתן להגישעד 1.4.2021.
 • כאשר מועדי ההתחלה והסיום של תקופת בידוד אחת הם בשני חודשים עוקבים- יש להגישבקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד (אין לפצל חודשים), ולדווח על נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
 • את הבקשה יש להגיש אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד.
 • לאחר הגשת הבקשה ניתן לעקוב בסטטוס הטיפול באזור העסקי הממשלתי של בית העסק.
 • התשלום יופקד לחשבון הבנק של המעסיק כפי שידווח בתביעה.

מעסיקים של עובדים זרים או תושבי שטחים:

הנחיות האמורות לעיל רלוונטיות גם עבור עובדים זרים או תושבי שטחים, בשינויים הבאים:

 • ההזדהות במשרד הבריאות לעובד זר היא על ידי מספר דרכון ושם המדינה ולתושב השטחים על ידי מספר זהות פלסטיני.
 • בטרם הגשת הבקשה, על העובד לפנות אל הביטוח הלאומי כדי שיירשמו אותו במערכת וינפיקו עבורו מספר מזהה לצורך הגשת תביעה.

תשלום עבור עובד זר ששב מחו"ל:

מעסיק של עובד זר שחייב להיכנס לבידוד בשל חזרתו מחו"ל, יהיה זכאי לתשלום אם הוא עונה על כל התנאים האלה:

 • העובד יצא מישראל לארץ מוצאו לאחר ה-29.4.20.
 • העובד חזר לישראל מארץ מוצאו כדי לעבוד אצל המעסיק שאצלו עבד לפני צאתו מישראל.

עוד מאמרים

מעסיקים

למה חשוב לבצע בקרת שכר?

כל מעסיק יודע עד כמה חשוב לבצע בקרה וניהול נכון של העסק. בקרה מאפשרת למעסיק לזהות כשלים מבעוד מועד ולהתמודד עם טעויות שקרו מסיבה זו

קרא עוד »
חקיקה

חוק הגנת השכר

שכר עבודה שכר עבודה מוגדר על פי חוק כתשלומים להם זכאי העובד עקב ובמשך עבודתו. שכר עבודה כולל גם תשלומים עבור פריון עבודה, שעות נוספות

קרא עוד »
מעסיקים

יום העצמאות 2024

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור תשפ"ד חל ביום שני

קרא עוד »
מעסיקים

מעסיק הפלה עובד בקבלה לעבודה בשל מוצאו – בית הדין פסק לעובד פיצויים של 62,000 ש"ח

מאת: עו"ד רינת טבאי סע"ש (חיפה) 47027-04-22 ניתן ביום 01/02/24. העובדות התובע, בחור ערבי ישראלי, מורה לאזרחות בעל תואר שני בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה במדעי המדינה. הגיש מועמדותו

קרא עוד »

תוכן עניינים