Search
Close this search box.
א ב ג ד ה ז ח ט מ נ ס ע פ ש ת
דף הבית » מילון מונחים » מיסוי » סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

המדינה נותנת הטבת מס לתושבים המתגוררים בישובים מסוימים המפורטים בחוזרי מס הכנסה ובחקיקה.

הסיבות למתן ההטבות הינן שונות, למשל: סיבות ביטחוניות או עידוד התיישבות במקומות שונים. לעובדים המתגוררים ביישובים אלו ניתנת הנחה במס. יש מקרים שבהם סכום הזיכוי גבוה יותר מהמס המחושב והתוצאה הינה שכלל לא משולם מס.

לכל יישוב יש אחוז זיכוי ותקרה שונה (בהתאם לטבלאות מס הכנסה).

Related Entries