שימוע

מעסיק המעוניין לפטר עובד או להעבירו תפקיד מחויב בקיום הליך השימוע. זכות השימוע טרם פיטורין. עיקרה של הזכות לשימוע היא לתת הזדמנות הוגנת לעובד להשמיע

שכר מינימום

חוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987, קובע מהו שכר המינימום שישולם לעובד. החוק מבחין בין שכר מינימום חודשי, שעתי ויומי. כמו כן, החוק עורך הבחנה בין שיעור

שכר ממוצע במשק

נתון הנקבע ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; החל מחודש ינואר 2020 השכר הממוצע במשק הוא 10,551 ₪.