חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חופשה כפויה

כאשר מעסיק מעוניין להוציא את העובד לחופשה בת 7 ימים ויותר חייב המעסיק להודיע על כך לעובדים בהודעה בכתב לפחות 14 ימים מראש. במידה ומעסיק מעוניין להוציא עובדים ל”חופשה כפויה” שאורכה פחות מ-7 ימים (זמן סביר) לא קיימת חובת הודעה מוקדמת. יצוין כי מעסיק אינו יכול לכפות על עובדים שאין להם מספיק זכאות (צבירת ימים) […]

חוק דמי מחלה

הזכות להיעדרות בגין מחלה והתשלום עבורה עובד שנעדר מעבודתו עקב מצב בריאותי לקוי, זכאי לקבל ממעסיקו דמי מחלה באופן מדורג הקבוע בחוק דמי מחלה, התשל”ו-1976. התשלום יתבצע כדלקמן: בעד יום היעדרות ראשון – המעסיק לא ישלם לעובד דמי מחלה בכלל. בעד ימי היעדרות שני ושלישי – התשלום יהא מחצית מהשכר. בעד יום היעדרות רביעי והלאה […]

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ”ג- 1993

היעדרות בשל מחלה של ילד עובד שיש לו ילד מתחת לגיל 16 זכאי לקבל ימי מחלה בשל מחלת ילדו. ימי הזכאות משתנים בהתאם לנסיבותיו האישיות של העובד, ונסיבותיו הבריאותיות של הילד. שימו לב! ימי המחלה הניתנים לעובד הינם על חשבון ימי המחלה הצבורה שלו, ואינם מהווים צבירה נוספת.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס’ 6), התש”ף -2020.

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק אשר מחייבת מעסיקים פרטיים גדולים לפרסם הבדלי שכר בין נשים וגברים בארגון. החוק יחול על עסקים בהם מעל 518 עובדים. על פי התיקון חוק, על המעסיק לערוך דוח פנימי על בסיס נתונים שאסף, ובו יפורט השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו, בפילוח עובדים תוך פירוט פערי שכר […]