חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקופת נכות

הנכות יכולה להיקבע לתקופה מסוימת, ולא בהכרח לצמיתות. חישוב הפטור נעשה לפי מספר ימים. נכות עד 184 ימים: אין פטור. נכות מ-185 ימים ועד 364 ימים: “פטור מופחת”, תקופתי – 74,040 ש”ח. נכות למשך 365 ימים ומעלה: “פטור גדול”, שנתי – 618,000 ש”ח.

תקנה 4 לתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ”ד-1994

תקנה 4 לתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ”ד-1994 מגדירה מחלה כמצב שבו ההורה הפך תלוי לחלוטין בפעולות היום-יום – לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית. תקנה 4 לתקנות “4. להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בהורה בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום; לעניין […]