ניצול ימי מחלה

עובד במשכורת – ימי המנוחה, שישי, שבת וחג, יהוו חלק ממחלתו, וינוצלו בתלוש השכר. למשל, עובד במשכורת, 5 ימי עבודה בשבוע, היה חולה בין הימים

נקודות זיכוי

מס הכנסה נוהג בשיטה של מתן נקודות זיכוי לעובדים השונים ובכך מפחית את המס לתשלום. לפי ההכנסה החייבת של העובד יש לחשב מס לפי מדרגות

נקודות זיכוי בסיסיות

נקודות הזיכוי הבסיסיות ניתנות לכל תושב/ת בישראל: כל תושב מקבל 2 נקודות זיכוי. כל תושב זכאי לקבלת 0.25 נקודות זיכוי עבור נסיעות, וזאת ללא תלות בשאלה אם יש