חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
א ב ג ד ה ז ח ט מ נ ס ע פ ש ת
שי שכ
שימ שיע

מעסיק המעוניין לפטר עובד או להעבירו תפקיד מחויב בקיום הליך השימוע. זכות השימוע טרם פיטורין.

עיקרה של הזכות לשימוע היא לתת הזדמנות הוגנת לעובד להשמיע טיעוני בפני מעסיקו, בטרם תתקבל החלטה בעניינו.

על השימוע להיערך, בשלב שלפני קבלת החלטה סופית בעניין פיטוריו של העובד (מעסיק לא יגיע לשימוע כאשר כבר גמר בליבו לפטר את העובד).

לאחר הגעה להחלטה על המעסיק למסור לעובד את החלטתו בכתב.